Kūtsmēslu glabāšana

Zemkopības ministrijā (ZM) šobrīd tiek gatavoti grozījumi MK noteikumos Nr.33 un Nr.628, kas galvenokārt ietekmēs kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanas procesu. Pēc pirmās MK noteikumu grozījumu izskatīšanas sanāksmes Zemkopības ministrijā, joprojām ir jautājumi, par kuriem nav panākta vienošanās. Ļoti diskutabls ir jautājums par atļauju glabāt kūtsmēslus kaudzēs uz lauka: cik lielām saimniecībām un ar kādām prasībām šādu glabāšanas veidu atļaut, kādas papildus prasības noteikt. ZM ierosinājumā paredzēts, ka tikai saimniecības līdz 5 dzīvnieku vienībām īpaši jutīgajā teritorijā un 10 dzīvnieku vienībām visā valsts teritorijā drīkstēs glabāt pakaišu kūtsmēslus kaudzēs uz lauka. Ja saimniecība līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim nevarēs uzbūvēt mēslu krātuvi, tiks piemērotas sankcijas. Mūsu lūgums ir atsaukties mazās un vidējās saimniecības, kuras šī prasība varētu skart tiešā veidā. Mums kopā ir jāsagatavo uz faktiem balstīts priekšlikums ministrijai, kādi priekšnoteikumi būtu nepieciešami, lai konkrētās saimniecības spētu izpildīt šo prasību, vai arī jāizstrādā pamatojums prasības mīkstināšanai.

Paldies Aijai Šneiderei par komentāru attiecībā uz aitu kūtīm. Vismaz pašreizējā redakcijā tika panākta vienošanās, ka attiecībā uz dziļajām kūtīm prasība atsevišķai mēslu krātuvei netiks piemērota.

Attiecībā uz jaunajā krātuvēm – tiek pagarināta prasība krātuvju tilpuma apjomam – tas tiks noteikts – 8 mēneši. Papildus kūtsmēslu lagūnām būs nepieciešamas monitoringa sistēmas pazemes ūdeņu kvalitātes novērošanai.

Turpināsim sekot noteikumu grozījumu izstrādes procesam un informēsim par jaunumiem.