Labākie valsts pārvaldes darbinieki

paldies2009. gads mums visiem ir bijis pārbaudījumu gads.  Daudz nopēlumu ir saņēmuši, gan politiķi, gan ierēdņi, taču viss nekad nav tikai melns.
Ir arī zinoši, domājoši, atsaucīgi un spējīgi ierēdņi, kuri grib un var veicināt Latvijas attīstību, kas gatavi ieklausīties un risināt dažādas situācijas. Ir ierēdņi, kas iedziļinās, ir atsaucīgi un vēlas rast labākos risinājumus.

Tādēļ Zemnieku saeima vēlas pateikties labākajiem valsts pārvaldes darbiniekiem par veiksmīgo un produktīvo sadarbību 2009. gadā un novēlēt veselību, izturību, neizsīkstošu darba sparu Jaunajā gadā:

  • Lienei Jansonei no Zemkopības Ministrijas
  • Annai Vītolai-Helvigai no Lauku atbalsta dienesta
  • Ģirtam Krūmiņam no Lauku atbalsta dienesta
  • Rolandam Bebrim no Vides Ministrijas
  • „Ir ļoti daudz jautājumu, kas mums, Zemnieku Saeimai, diendienā jārisina, sadarbojoties ar valsts pārvaldi. Mēs zinām, kāds ir valsts pārvaldes aparāts, birokrātiskais un administratīvais slogs lauksaimniekiem nav mazs, mēs zinām arī, ka sadarbība ar šo aparātu nenākas viegli. Tieši tādēļ, mēs esam pārliecināti, ka ir jāsaka paldies tiem, kuri neraugoties uz sarežģīto situāciju arī valsts pārvaldē, tomēr ir gatavi uzklausīt un sadarboties. Tiem, kuri ir patiesi ieinteresēti meklēt un rast risinājumus. Ir jāsaka paldies par labi padarītu darbu. Un jācer, ka šādi ierēdņi valsts pārvaldē būs aizvien vairāk!”, pārliecināts ir Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.