Labības sēklas varēs tirgot arī nelielos iesaiņojumos

13. augustā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos, kas paredz noteikt regulējumu nelielu labības sēklu iesaiņojumu tirdzniecībai, kā arī nosacījumu griķu sēklu ievešanai.

Noteikumi paredz prasības labības sēklu nelieliem iesaiņojumiem un to etiķetēšanai ar saiņotāja etiķetēm. Šobrīd ir aktualizējies jautājums par labības sēklu iegādi nelielos iesaiņojumos, līdz ar to noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka rudzu, kviešu, miežu, auzu, tritikāles un griķu sertificētas sēklas var saiņot nelielos iesaiņojumos, kuros sēklu masa nepārsniedz 1000 gramu. Izmaiņas noteikumos paredz arī informāciju, kas jānorāda uz etiķetes nelieliem sēklu iesaiņojumiem.

Tāpat noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka griķu (Fagopyrum esculentum Moench) sēklas atļauts ievest un tirgot arī tad, ja minētās sugas šķirne nav iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā, bet sēklu kvalitāte atbilst šo noteikumu prasībām.

Izmaiņas  Ministru kabineta (MK) 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē. Plašāka informācija par noteikumiem pieejama MK mājaslapā.

Avots: ZM