Labklājības ministrija aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi konkrētām maksātāju kategorijām 2013.gadam

Labklājības ministrija (LM) 2013.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 15.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013. gadā. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Nākamgad, tāpat kā šogad, obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 35,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 24,09% veiks darba devējs, un 11% – darba ņēmējs.

Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) nākamajā gadā obligāto iemaksu likme būs 30,13%, kur darba devējs maksās 20,68 % , bet darba ņēmējs – 9,45 % (2012.gadā – 20,80 % un 9,50 %).

Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai invalīdiem – valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2013.gadā iemaksu likme būs 32,55%, kur darba devējs maksās 22,35 %, bet darba ņēmējs – 10,20 % (2012. gadā – 22,53 % un 10,29 %).

Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2013.gadā noteikta 32,17% apmērā no darba ienākumiem.

Savukārt cilvēkiem, kuri pensiju apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme 2013.gadā būs 26,60 % (2012. gadā – 26,74%). Pašnodarbināto laulātajiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, brīvprātīgo iemaksu likme pensiju, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai 2013.gadā noteikta 33,19% (2012. gadā – 33,18 %).

Obligāto iemaksu likme atsevišķām maksātāju kategorijām 2013.gadā.

Darba ņēmēji, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem 35,09%
Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu 30,13%
Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi– valsts speciālās pensijas saņēmēji 32,55%
Darba ņēmēji, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā 31,45%
Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu, un tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā 26,60%
Pašnodarbinātie 32,17%
Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu 29,71%
Namīpašnieki, zemes iznomātāji 29,02%
Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka 33,19

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli – Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.