LAD atbalstīs visus modernizācijai iesniegtos projektus

Ņemot vērā, ka LAP pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” vērojama paaugstināta aktivitāte un tā rezultātā atsevišķos reģionos iesniegto projektu pieprasītais finansējums pārsniedz atvēlēto, Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu, ka LAD var apstiprināt visus atbilstošos projekta iesniegumus.

Atgādinām, ka Ziemeļkurzemes pārvaldē pieprasītais publiskais finansējums sasniedza 154,5%, bet Lielrīgas – 147,5% un Zemgales pārvaldē 109,8% no konkrētajā kārtā pārvaldē pieejamā finansējuma.