LAD izsludina pieteikšanos atbalstam pārtikas pārstrādes uzņēmumu veidošanā par vairāk nekā 12 miljoniem eiro

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” par kopējo summu 12,130 miljoni eiro.

Atbalsts paredzēts jau esošiem vai arī topošiem pārstrādes uzņēmumiem, bioloģiskās produkcijas ražotājiem, kā arī mājražotājiem ar mērķi pēc projekta realizācijas izveidot jaunu pārstrādes uzņēmumu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 24.marta līdz 22.aprīlim.

Plānots, ka esošiem pārstrādes uzņēmumiem un mājražotājiem atbalstā būs pieejami 8 491 615 eiro.

Savukārt bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem atbalstā būs pieejami 3 639 264 eiro.

LAD norāda, ka projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu virs 213 431 eiro kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai.

Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz 213 431 eiro viena mēneša laikā pēc LAD lēmuma par iesnieguma apstiprināšanu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai.

Būvniecības gadījumā viena mēneša laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas LAD jāiesniedz būvprojekts, būvniecības iepirkumu procedūru apliecinoši dokumenti un būvatļauja.

Desmitās kārtas projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.maijam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta klientu apkalpošanas daļā, kas atrodas Rīgā, Republikas laukumā 2.

Projekti iesniedzami arī elektroniski, izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu.