LAD Klientu aptaujas anketa

Lauksaimnieki ir aicināti aizpildīt Lauku atbalsta dienesta (LAD) aptaujas anketu.

Anketa ir anonīma un domāta, lai uzzinātu LAD klientu vērtējumu par LAD darbu. Aizpildīto anketu līdz 30.oktobrim var iesniegt reģionālajās LAD pārvaldēs, nosūtīt pa faksu – 67027120 vai arī sūtīt pa epastu – lad@lad.gov.lv.

Anketa atrodama šeit. Jau iepriekš pateicība Jums par atsaucību!