LAD piedāvā jaunas elektroniskās pieteikšanās sistēmas iespējas

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka atbalsta pretendenti, kuri ir noslēguši līgumu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu, turpmāk elektroniski varēs arī iesniegt „Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem” un „Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem” Lauku attīstības programmas un Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu projektu ietvaros.

Bez tam LAD klienti ar EPS palīdzību droši un ērti var iegūt informāciju par savu projektu iesniegumiem, uzzināt atskaišu, maksājumu pieprasījumu un citu iesniedzamo dokumentu iesniegšanas termiņus, kā arī apskatīt iesniegto maksājumu pieprasījumu un izmaksu vēsturi. Visu informāciju klients var grupēt sev ērtā veidā – pēc datuma, pasākuma kodiem, summām un citiem kritērijiem.

Ja līdz kāda dokumenta iesniegšanai atlikušas 10 dienas, klienti savā e-pastā saņems attiecīgu atgādinājumu.

Tā kā EPS ir pieejams tiem LAD klientiem, kuri noslēguši līgumu “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”, aicinām esošos un topošos klientus noslēgt līgumu un aktīvi izmantot sistēmas sniegtās priekšrocības.

Arī zemnieki EPS atzinuši par noderīgu un labu palīgu:

Ar EPS lietošanas noteikumiem var iepazīties LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskā pieteikšanās sistēma.