LAD piedāvā – virtuālā izstāde "Lauki agrāk un tagad"

No šodienas uz mēnesi LAD mājaslapā ir iespējams skatīt Virtuālo izstādi „Lauki agrāk un tagad”. Virtuālā izstāde sniedz īsu ieskatu par izmantoto lauksaimniecības tehniku zemkopībā no 20.gadsimta 20.gadiem līdz mūsdienām. Virtuālās izstādes mērķis ir sniegt pozitīvas emocijas, vienlaikus atgādinot ikvienam tās skatītājam par to, kā lauki tika apstrādāti gandrīz pirms simts gadiem, arī 20.gadsimta vidū un otrajā pusē un mūsdienās. Izstāde parāda tehnikas attīstību, kā arī akcentē lauku un lauku darba nozīmi Latvijā. Tā tapusi sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju.

LAD arī turpmāk plāno gatavot dažādus informatīvus materiālus, kas atspoguļotu LAD darbības virzienu: „Mūsu atbildības lauki ir zeme, meži un ūdeņi – Latvijas lauku cilvēku dzīve un darbs”.

Avots: LAD