LAD uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šī gada 18.jūlija uzsāk avansa izmaksu atdalītajam pārejas posma valsts atbalsta maksājumam par pienu (APKV). Avansu 70% apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Atbalsta likme par vienu piena tonnu ir LVL 17.24. Savukārt avanss 70% apmērā ir LVL 12.07 par tonnu.

APKV ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007.gadā) realizētajām piena tonnām piešķirtās kvotas ietvaros.

Papildu informāciju var iegūt, atverot LAD mājas lapu www.lad.gov.lv

Avots: LAD