LAP Uzraudzības komitejas sēdē nolemtais!

Šodien notika LAP Uzraudzības komitejas sēde, kurā tika apspriesti Lauku attības plāna grozījumi. Būtiskākais, par ko tika panākta vienošanās – tika atbalstīta kredītfonda izveide, lai nodrošinātu kredītu pieejamību ilgtermiņa investīcijām būvēs un ēkās LAP pasākumu ietvaros. Tika panākta konceptuāla vienošanās, ka šo kredītfondu apsaimniekos viena banka, lai nesadārdzinātu tā apsaimniekošanu. ZM priekšlikums bija par kredītu termiņu līdz 10 gadiem. ZSA pastāvēja uz to, ka kredītu termiņi ir jāpagarina līdz 15 gadiem, un jānodrošina maksimāli zema kredītu likme. Šobrīd sagatavotajā priekšlikumā kredītprocentu likmes aprēķins bija mūsuprāt pārāk augsts.

Otrs būtiskākais grozījums, par kuru netika iepriekš plānots diskutēt, bet izdevās ļoti veiksmīgi vienoties  – palielināt atbalsta intensitāti būvniecības projektiem MLA teritorijās pasākumā “Lauku saimniecības modernizācija”.