Latvija Briselē demonstrē saskaņotu darbu un „piespiež” EK komisārus taisnoties par Baltijas situāciju.

Šīs nedēļas nogalē Briselē notiek ES augstāko amatpersonu konference par Eiropas Savienības (ES) budžetu nākošajam plānošanas periodam – 2014.-2020.gadam. Šīs konferences mērķis ir izpētīt un analizēt, kā Komisijas priekšlikumi rezonē ar citām ES iestādēm un dalībvalstīm. Un veicināt arī kopējas vīzijas un redzējuma veidošanu par pievienoto vērtību, ko ES var sniegt, un veidu, kādā Eiropas Savienības politikas jāfinansē nākotnē – ņemot vērā pašreizējo un paredzamo finanšu situāciju un sinerģiju iespējas starp valstu budžetiem un ES budžetu.

Eiropas lauksaimnieku vārdā uzrunāt EK un EP amatpersonas, nacionālo valdību pārstāvjus un EP un ES institūciju pārstāvjus, kas turpmāk lems par ES budžetu 2014-2020. gadam, lauksaimnieku jumtorganizācija COPA-COGECA deliģēja Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietnieci Mairu Dzelzkalēju.

Maira amatpersonām vēlreiz atgādināja, ka  KLP nodrošina spēcīgu lauku ekonomiku. Apmēram 40 miljoni cilvēku strādā lauksaimniecības pārtikas nozarē – gandrīz 30 miljoni lauku saimniecībās. Lauksaimnieki arvien vairāk un vairāk rūpējas par ilgtspējīgu zemes izmantošanu, vides un lauku ainavu saglabāšanu. Bez lauksaimniekiem nākotnē var nebūt ne jauko Alpu ganību, ne atklātu ainavu Ziemeļeiropā. Tomēr zemnieku ienākumi ir tikai 50% no vidējiem ienākumiem Eiropas Savienībā un liela daļa no šiem ienākumiem ir atkarīgi no KLP. Bet viņi būs jāpielāgojas jauniem klimatiskajiem un tirgus apstākļiem aicināja,

Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece savā runā uzsvēra, ka Latvija jau veikusi bargus nacionālā budžeta konsolidācijas pasākumu un apzinās budžeta mazināšanas ietekmi uz ražošanu un uzņēmējdarbības attīstību. Tādēļ lēmuma pieņēmējus aicināja pirms ES budžeta ietvara 2014-2020 pieņemšanas izpildīt mājas darbu: „Izlīdzināta dzīves kvalitāte, godīga tirdzniecība un brīvs iekšējais tirgus ir galvenie stūrakmeņi Eiropā. Tagad, kad ekonomiskā situācija visiem Eiropā šķiet ļoti nestabila – mums ir vajadzīga politika, kas veicina stabilitāti un atjaunotu uzticību! Ir jāatzīst nozīmīgā loma kādu kopējā lauksaimniecības politika var spēlēt. Mums ir vajadzīgi risinājumi, kas ļauj lauksaimniekiem uzlabot efektivitāti – risinājumiem, kas ir videi draudzīgi, bet arī ceļ produktivitāti un rentabilitāti un abiem KLP pīlāriem ir jārisina šī problēma.  Eiropas lauksaimnieki vēlas taisnīgu un godīgu attieksmi. Tiešajiem maksājumiem ir jābūt vienādiem starp visiem lauksaimniekiem Eiropā. Ir jāatsakās no vēsturiskajām referencēm un maksājumu sasaistīšanas ar ražošanu, ne tikai valstu iekšienē,  bet arī starp dalībvalstīm. Un nav pieļaujams pārejas periods desmitgadu garumā”, akcentēja Maira Dzelzkalēja

Latviju konferencē pārstāvēja arī Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A.Teikmanis, kurš sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020.gadam īpašu uzmanību pievērsa divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšana, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.

Diskusijas šajā nozīmīgajā pasākumā bija labs piemērs tam, kā Latvijai ir jāstrādā lai panāktu izvirzīto mērķi, jo valsts oficiālais viedoklis pilnībā saskanēja ar nevalstiskā sektora pausto viedokli, tādejādi būtiski pastiprinot katru pateikto vārdu. Tas piespieda ES budžeta komisāru J.Levandowski savās atbildēs publiski taisnoties un skaidrot Baltijas situāciju.

Konferenci organizē Polijas prezidentūra, EK un Eiropas Parlaments (EP). Konferences paneļdiskusijas piedalījās nacionālo valdību un parlamentu pārstāvji, kā arī EP deputāti un ES institūciju pārstāvji, un tās mērķis bija veicināt plašu diskusiju par EK priekšlikumu ES daudzgadu finanšu ietvaram nākamajiem septiņiem gadiem.

Zemnieku saeima (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir 886 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir 3. nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.

Papildu informācija:

Maira Dzelzkalēja

Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece

Tālr.6 7027044

E-pasts: maira@zemniekusaeima.lv