Piedalieties Latvijas stratēģijas līdz 2030.gadam apspriešanā!

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir sagatavojusi Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakciju.

Esat aicināti iepazīties ar šo dokumentu un sniegt savus ierosinājumus un komentārus. Sabiedriskā apspriešana par šo stratēģiju ilgs līdz 2009.gada 17.jūlijam. Savus komentārus varat sniegt RAPLM elektroniski vai piedaloties:

Latvijas pilsētās sestdien, 2009.gada 30.maijā pulksten 12:00.

Cēsīs, Cēsu kultūras centrā, Raunas ielā, 12
Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3
Kandavā, Kandavas novada kultūras namā, Lielā ielā 28
Liepājā, Liepājas centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, Zivju ielā 4
Mazsalacā, Mazsalacas kultūras namā, Rūjienas ielā 1
Ogrē, Ogres kultūras centrā, Brīvības ielā 15
Preiļos, Preiļu novada  kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28
Rēzeknē, Rēzeknes centrālajā bibliotēkā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Rīgā, LU Mazajā Aulā, Raiņa bulvārī 19
Siguldā, Siguldas Jaunajā pilī, Pils ielā 16
Valmierā, Valmieras kultūras centrā, Rīgas ielā 10
Ventspilī, Ventspils Kultūras centrā Kuldīgas iela 18

 

Atliek vien piebilst, ka šajā dokumentā vispār iztrūkst atsauces uz lauksaimniecību, tāpat attīstības stratēģijā nav saskatāma lauku nākotnes vīzija. Tāpēc svarīgs top jautājums, kāda vieta laukiem un lauksaimniecībai paredzama 2030.gadā.