Latvijas lauki ceļas kājās

Biedrība„Zemnieku saeima” savu biedru – lauksaimnieku protesta akcijas dalībnieku un rīkotāju – vārdā izsaka pateicību visiem, kas atbalstījuši lauksaimnieku protesta akcijas norisi un rīkošanu. Pēc „Zemnieku saeimas” rīcībā esošās informācijas, akcija noritējusi 29 vietās visā Latvijā, visur – mierīgi, korekti un pozitīvā gaisotnē. Kopumā akcijā piedalījušies lauksaimnieki ar vismaz 1580 tehnikas vienībām.

Taču situācija laukos ir dramatiska, un lauksaimnieku prasības jāpilda nekavējoties.

“Zemnieku saeima” arī izsaka neizpratni, kurienes šobrīd publiskajā telpā izskan ziņa, ka valsts atbalsts lauksaimniekiem nozīmētu naudas atņemšanu citiem. Šīsdienas akcija liecina, ka lauksaimnieki šobrīd sabiedrību vieno, nevis šķeļ.Zemnieku protesti

Zemnieku protesti

Zemnieku protesti

Zemnieku protesti

Zemnieku protesti

Zemnieku protesti

Zemnieku protesti

Zemnieku protesti

Zemnieku protestiAkcijas koordinatori izsaka pateicību akcijas dalībniekiem par aktīvu sava viedokļa demonstrēšanu un par korektu izturēšanos akcijas gaitā. Paldies tiem, kas solidarizējušies ar lauksaimniekiem, piedaloties braucienos ar savu transportu, tikšanās vietās atbalstot sabraukušos, ievietojot auto logos uzrakstu „Es par lauksaimniecību” un signalizējot ar auto taurēm. Paldies protesta akcijas rīkotāju lielajam pulkam, akcijas koordinatoriem 29 Latvijas vietās.

„Latvijas lauki ceļas kājās. Šī bija mierīga brīdinājuma akcija ar cerību, ka atradīsies ne tikai dzirdīgas ausis, lai uzklausītu, bet arī gudras galvas, lai problēmas risinātu. Taču situācija laukos ir dramatiska, un lauksaimnieku prasības jāpilda nekavējoties. Ja tās netiks pildītas, lauksaimniekus kontrolēt jau būs grūti,” saka „Zemnieku saeimas” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Akcijas dalībnieki visā Latvijā saka milzīgu paldies Ceļu policijas amatpersonām un uz ceļa strādājušajiem ceļu policistiem, kas ar iejūtību un izpratni nodrošinājuši, lai satiksmes kustība visur risinātos iespējami korekti. Paldies policistiem par atsevišķu situāciju risināšanu pēc būtības tā, lai daudzajās lauksaimniecības tehnikas pulcēšanās un kustības vietās būtu kārtība. Lauksaimnieki policistu solidaritāti novērtē ļoti augstu.

Izsakām pateicību pašvaldību darbiniekiem, kas palīdzējuši akcijas rīkotājiem ar pretimnākšanu, arī lauku iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas pasākumā piedalījušies, apliecinot lauku vienotību. Izsakām pateicību arī atsevišķiem uzņēmumiem, kas atbalstījuši pasākuma norisi, piemēram, SIA Konekesko Jelgavā.

Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver: „Mums ir liels prieks, ka cilvēki šajos grūtajos laikos vēl aizvien ir ļoti pretimnākoši, draudzīgi, solidāri, korekti un spēj vienoties, lai panāktu uzlabojumus Latvijā. Šī apziņa ir šodienas lielākais prieks. Šādi, solidarizējoties, kopīgiem spēkiem, mēs arī panāksim kārtību valstī.”

Liels skaits lauksaimnieku pulcējušies Jelgavā (400 dalībnieku ar 295 transporta vienībām), Aglonā (300 cilvēki ar 90 transporta vienībām), Liepājā (ap 250 cilvēku), Tukumā (100 transporta vienības), Talsos (120 transporta vienības).

Ezerē zemnieki ar vietējo institūciju akceptu stundu nobloķēja ceļu, liecinot, ka lauksaimnieku pacietības mērs ir pilns, un tiek gaidīts rezultāts. Sēnītē pulcējušies Pierīgas lauksaimnieki ar traktoriem iebrauca Rīgā līdz Juglai, taču tur arī apstājās, demonstrējot, ka lauki sākas tieši no Rīgas robežas. Valmierā akcijas dalībnieki ir iededzinājuši ugunskuru, kurš degs visu nedēļu, liecinot, ka laukos šo vienu nedēļu gaida valdības lēmumus.

Juris Lazdiņš uzsver: „Mums nav skaidrs, no kurienes šobrīd publiskajā telpā izskan ziņa, ka valsts atbalsts lauksaimniekiem nozīmētu naudas atņemšanu citiem. Neviena no lauksaimnieku prasībām, kas iesniegtas valdības locekļiem, nav bijusi saistīta ar šādiem pasākumiem. Mēs prasām kompleksus atbalsta mehānismus, kas nodrošinātu nozares izdzīvošanu, un kategoriski noraidām centienus lauksaimnieku mērķus pretnostatīt citu sabiedrības grupu interesēm. Šāda lauksaimnieku prasību interpretācija, lai kurā birojā arī tai augtu kājas, mūsu uzticību varas institūtiem nevairo. Lauki ir vienoti, taču šāda doma sarīda valsts iedzīvotājus savā starpā. Mēs šobrīd sabiedrību vienojam, nevis šķeļam.”

Atgādinām, ka zemnieki valdībai devuši nedēļu laika lemšanai par konkrētiem atbalsta mehānismiem, kas glābtu nozari no tālāk sabrukuma. Pirmdien lauksaimnieku organizācijas tikās ar ministru prezidentu un finanšu, ekonomikas un zemkopības ministriem, un iesniedza vienotas prasības:
1. kredītu pamatsummas atlikšana uz gadu, nepasliktinot kredītlīgumu nosacījumus;
2. ES tiešo maksājumu izmaksa līdz 31. martam un nacionālo subsīdiju naudas nekavējoša izmaksa divu nedēļu laikā pēc subsīdiju nolikuma apstiprināšanas, kā arī 2,5% no valsts budžeta nodrošināšana atbalstam lauksaimniecībai;
3. atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un zemniekiem paredzēt valsts garantētu kredītlīniju apgrozāmajiem līdzekļiem, lai kooperatīvi var norēķināties ar produkcijas piegādātājiem un zemnieki sagatavoties pavasara ražošanas sezonai;
4. vertikāli integrētās ražošanas ķēdes izveides veicināšanai piešķirt kredīta garantijas, valsts galvojuma veidā, piena pārstrādes uzņēmuma izveidei, kurš piederētu tikai piena ražotājiem, tā nodrošinot produktu ražošanas un realizācija vertikālās ķēdes izveidi, kas ir vitāli nepieciešams nozares tālākai veiksmīgai attīstībai un piena produktu pievienotās vērtības palielināšanai.
Nākamā pirmdienā ir plānotas atkārtotas sarunas, lai secinātu, kādi ir rezultāti.