Latvijas lauksaimniekus novērtē Eiropā

Vakar, 22. aprīlī Briselē, par Eiropas Lauksaimnieku organizāciju apvienības (COPA/COGECA) Lauku attīstības darba grupas vadītāju ievēlēta Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Vēlēšanās, kuras norisinājās 2 kārtās, Itālijas pārstāvim dalība beidzās 1. kārtā. savukārt uz 2.kārtu nonāca Francijas un Latvijas pārstāvji. Sīvā cīņā, ar dažu balsu pārsvaru, par jauno darba grupas vadītāju uz nākošajiem diviem gadiem Eiropas lauksaimnieki ievēlēja Mairu Dzelzkalēju. Jaunais amats ir ļoti augsta atzinība mūsu lauksaimnieku pārstāvju kompetencei un zināšanām. M.Dzelzkalēja ir pirmā darba grupas vadītāja, kura ir ievēlēta no jaunajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un pirmā sieviete šādā amatā. Darba grupas vadītājas pienākumos ietilps darba kārtības sagatavošana un darba grupas vadīšana, izstrādāto dokumentu tālāka iesniegšana attiecīgās ES institūcijās, kā arī grupas viedokļa paušana Eiropas Komisijas Konsultatīvajās darba grupās.

COPA/COGECA sēdēs regulāri piedalās Latvijas Lauksaimnieku organizāciju pārstāvji dažādās lauksaimniecības nozarēs, savukārt vadīt darba grupu ir jauns izaicinājums. Kā atzīst Maira Dzelzkalēja: „Šī ir viena no svarīgākajām darba grupām, kurā Eiropas lauksaimnieki seko līdzi lauku attīstības politikas ieviešanai un iniciē nepieciešamās izmaiņas likumdošanā, lai nodrošinātu lauku ilgtspējīgu attīstību. Tuvākos divus gadus, kamēr vadīšu šo grupu, būs ļoti dinamisks un izaicinājumiem pilns laiks, jo tiek izstrādāta jaunā 7 gadu likumdošanas bāze, kavēšanās dēļ arī pārejas noteikumi nākamajam gadam, kā arī dalībvalstis izstrādā jaunās lauku attīstības programmas. Lieli resursi lauksaimniecības sektoram ir paredzēti zinātnes programmas Horizon 2020 ietvaros, kā arī ir aktīvi jāiesaistās inovāciju attīstībā, sadarbojoties ražotājiem, konsultantiem un zinātniekiem. Ir prieks, ka Latvijas lauksaimnieku rosīšanās un zināšanas Eiropā ir pamanītas un rezultātā ir izdevies iegūt uzticību. Mēs, salīdzinoši mazās valstis, bez lielo valstu atbalsta nevaram šādās vēlēšanās uzvarēt, jo Latvijai vēlēšanās ir tikai 3 balsis no 138”

Lauku attīstība ir viens no jautājumiem, par kuru ir aktīvas diskusijas un atšķirīgi viedokļi arī starp Latvijas lauksaimnieku organizācijām, tādēļ, kā uzskata Nora Lapiņa, LLKC, ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroja vadītāja: „Mairas apstiprināšana šajā amatā būs kā motivācija nākt kopā visiem Latvijas lauksaimniekiem no dažādām organizācijām un diskutēt par sev svarīgiem jautājumiem, lai, attīstoties lauksaimniecībai, tiktu veicināta arī lauku vides sakārtošana un uzlabota dzīves telpa lauku iedzīvotājiem. Esmu gandarīta, ka pirmo reizi, kopš Latvijas lauksaimnieku organizācijas ir COPA-COGECA dalīborganizācijas, mūsu eksperts tiek ne tikai izvirzīts, bet arī apstiprināts darba grupas vadītāja amatā. Tas nozīmē ne tikai prestižu savai organizācijai un iespēju popularizēt Latviju, bet uzliek pienākumu papildus strādāt pie regulāras dokumentu analīzes un kompromisu meklēšanas ne tikai starp Latvijas, bet visu ES dalībvalstu lauksaimniekiem, kuru intereses tiek pārstāvētas COPA-COGECA. Domāju, ka pozitīvais piemērs, ka mūsu eksperts tiek novērtēts, mudinās arī citu  darba grupu ekspertiem būt aktīvākiem un pieteikties uz konkrētu darbu veikšanu COPA-COGECA organizācijā. Tikai esot aktīviem mēs paši varam aizstāvēt savas intereses Eiropā un iet uz skaidru gala mērķi – Par Latvijas lauksaimniecību!”.

Atgādinām, ka COPA ir dibināta 1958. gadā. Savukārt COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. COGECA ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Zemnieku saeima sveic Mairu Dzelzkalēju ar jauno amatu un pienākumiem!