Lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana

Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas: Zemnieku saeima, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Latvijas Jauno Zemnieku klubs un Latvijas Zemnieku federācija neatbalsta Zemkopības ministrijas izvēli atbalstīt lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu no lauku attīstības programmas līdzekļiem 2014-2020. gadā. Pārējās organizācijas ZSA vēstuli nav atbalstījušas!

Šis lēmums par līdzekļu piešķiršanu lauksaimniecības zemju apmežošanai ir pretrunā arī ar pašas Zemkopības ministrijas nosprausto mērķi – atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā vēl vismaz 500 000 ha zemju. Iepriekšminētajām organizācijām nav skaidras Zemkopības ministrijas nostādnes, jo tā vietā, lai domātu par ieguvumu visiem lauku iedzīvotājiem un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, Zemkopības ministrija vēlas novirzīt ievērojumus līdzekļus valsts mežiem un ārvalstu investoriem.

Informācija: Pēc Valsts meža dienesta datiem mežu platības Latvijā ir 3 007 260 ha, no kuriem valstij pieder 1 496 825 ha, pārējie – privātīpašumā. Kā liecina publiskā telpā pieejamā informācija, vairāk kā 13% mežu pieder ārvalstu investoriem. Pēc Valsts zemes dienesta apkopotās informācijas, laika posmā no 2006.gada līdz 2011.gadam lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) ir samazinājusies par 512 711 ha, savukārt meža platības ir pieaugušas par 657 067 ha. Zīmīgi, ka pēdējo gadu laikā meža platību dinamika ir tikai augusi. Kā norāda Valsts meža dienesta mājas lapā publicētā informācija, ja 1935. gadā meža platības Latvijā bija 1,76 milj. ha, tad, sākot ar 2004.gadu, meža platības pieaug līdz 2,92 milj. ha un šobrīd meža platības aizņem jau 3,00 milj. ha