Lauksaimniecības datu centram jauns maksas pakalpojumu cenrādis

Valdība 30. aprīlī apstiprināja jaunu publisko maksas pakalpojumu cenrādi Lauksaimniecība datu centram, jo no šāgada 1. janvāra Lauksaimniecības datu centam (LDC) ir mainīts juridiskais statuss.

Jaunie „Noteikumi par Lauksaimniecības datu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” neparedz līdzšinējo maksas pakalpojumu – maksu par gaļas liellopu un aitu pārraudzības datu apstrādi – jo to turpmāk segs no valsts atbalsta līdzekļiem lauksaimniecībai.

Vēl maksa netiks piemērota par atšķirības lenti un mikroshēmu bīstama suņa atpazīšanai. Tā kā „Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai” noteic, ka īpašniekam suns jāapzīmē un jāreģistrē pirms tā bīstamības izvērtēšanas, tad cenrādī vairs nav nepieciešama pozīcija par atšķirības lentes un mikroshēmas vienlaikus izsniegšanu.

Nebūs jāmaksā arī pa mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka maiņas reģistrāciju, jo LDC šo pakalpojumu turpmāk sniegs bez maksas.

Noteikumi paredz, ka turpmāk par dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas ievadi centra klientu pieņemšanas vietās būs jāmaksā 10 santīmu. Šī maksa noteikta, lai veicinātu mākslīgās apsēklošanas tehniķus izmantot LDC elektroniskās datubāzes iespējas – ja mākslīgās apsēklošanas tehniķis datus par dzīvnieka apsēklošanu datubāzē ievadīs pats, viņam par datu ievadi nebūs jāmaksā.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumu projektu – MK mājaslapā.