Lauksaimnieki arī turpmāk varēs saņemt aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem

Grozījumi noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”, ko otrdien, 26.novembrī, apstiprināja Ministru kabinets, pagarina aizdevuma izsniegšanas termiņu apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. Noteikumi papildināti ar kritērijiem, nosakot grūtībās nonākuša pretendenta definīciju, kā arī samazina aizdevuma saņemšanai nepieciešamo iesniedzamo dokumentu daudzumu.

Grozījumi noteic, ka saimnieciskās darbības veicējiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, ražotāju grupām un augļu un dārzeņu ražotāju grupām iespēja noslēgt aizdevuma līgumu par atbalstu lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai ir pagarināta no 2013.gada 31.decembra līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Līdz šim noteikumi nesniedza precīzu grūtībās nonākuša pretendenta definīciju. Tādēļ noteikumi papildināti ar detalizētu skaidrojumu, kādās situācijās atbalsta pretendents uzskatāms par grūtībās nonākušu un atbalstu nav tiesīgs saņemt.

Vēl grozījumi noteikumos noteic, ka turpmāk atbalsta pretendentiem, kuri iepriekš nav saņēmuši de minimis atbalstu (tas ir vienāds ar nulli), nebūs aizdevējam jāiesniedz informācija par tā saņemšanu. Tas ļaus izvairīties no liekas dokumentācijas aizpildīšanas un saīsinās ar aizdevuma saņemšanu saistīto dokumentācijas izvērtēšanas laiku.

Saistībā ar Latvijas pievienošanos eirozonai no nākamā gada 1.janvāra, naudas summas latos noteikumos aizstātas ar to ekvivalentu eiro.

Sagatavotais Ministru kabineta sēdes protokollēmums nosaka šo normatīvo aktu grozīt, paredzot valsts atbalstu aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai piešķirt arī pēc 2014.gada 1.jūlija līdz pat 2020.gada 31.decembrim, pēc jauno de minimis atbalstu regulējošo regulu spēkā stāšanās.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā  “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumiem – MK mājaslapā.

Avots: Zemkopības minstrija