Lauksaimnieki: Bedrīšu lāpīšana ceļu sabrukšanu nenovērsīs

18.aprīlī biedrības „Zemnieku saeima” (ZSA) un Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācijas (LLKA) pārstāvji tikās ar satiksmes ministru Anriju Matīsu, lai pārrunātu problēmas un iespējamos risinājumus ceļu infrastruktūras saglabāšanai laukos.

Tikšanās laikā tika pārrunātas prioritātes ceļu uzturēšanā, ceļu stāvoklis reģionos un šobrīd aktuālie jautājumi par masas ierobežojumu ceļa zīmju izvietošanu uz ceļiem.

Ministrs informēja, ka ir sagatavots autoceļu finansēšanas modeļa projekts, kas paredz, ka ceļiem tiktu novirzīts transporta līdzekļa ekspluatācijas nodoklis 100% apmērā un no 2014.gada noteikta daļa no akcīzes nodokļa naftas produktiem, kas līdz 2020.gadam pakāpeniski pieaugtu līdz 80%. Šis projekts kopā ar citu ministriju jauno politiku iniciatīvām 2014.- 2016.gadam tiks skatīts valdībā jūnija sākumā.

Kā viens no priekšlikumiem lauku ceļu infrastruktūras saglābšanai un uzturēšanai ir Autoceļa fonda atjaunošana, jo šobrīd no 300 milj. latu, kas tiek iekasēti akcīzes nodoklī, tikai 17% nonāk ceļu sakārtošanai. Pirms tam ZSA un LLKA bija tikušies ar Latvijas Pašvaldību savienības vadītāju, kas arī atbalstīja Autoceļa fonda atjaunošanu. Sarunas laikā atkārtoti tika pārrunātas iespējas ceļu lietotājiem – zemniekiem līdzdarboties ceļu uzturēšanā un ceļu uzturēšanas līdzekļu izlietojuma pārraudzīšanā. Jo uzskatām, ka prioritātes uzturot ceļus, ir jānosaka piekļuve saimniecībām.

Sarunā tika akcentēts aktuālais jautājums par sezonālo masas ierobežojuma zīmju ievietošanu uz ceļiem. Satiksmes ministrs atzina, ka 53% reģionu ceļi ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī un kopumā zīmes ir izvietotas uz 10 tūkstošiem km valsts nozīmes ceļu.

Tāpat tikšanās laikā tika diskutēts arī par graudu vagonu pieejamību ražas novākšanas sezonā, kas katru gadu ir aktuāls jautājums lauksaimniecības kooperatīviem ražas novākšanas laikā. „LDz Cargo” pārstāvji norādīja, ka pārvadājot Latvijā izaudzētos graudaugus pastāv iespēja diversificēt kravas, un uzsvēra, ka ir gatavi arī šajā ražas sezonā aktīvi un operatīvi sadarboties ar graudu audzētājiem. Puses vienojās, ka savlaicīgi plānojot, tiks pilnībā nodrošināti nepieciešamie dzelzceļa pārvadājumi graudu audzētāju saražotās produkcijas transportēšanai.

Diskusijā piedalījās ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, ZSA priekšsēdētāja vietnieks Juris Cīrulis, LPKS “Latraps” izpilddirektors Edgars Ruža, LPKS „Piena ceļš” izpilddirektors Jānis Ruskis un ZSA lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons.