Lauksaimnieki konceptuāli atbalsta ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegādei citu ES dalībvalstu pilsoņiem

Šodien Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā turpināja izskatīt grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 2.lasījumā, piedalījās arī biedrības „Zemnieku saeima” (ZSA) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) pārstāvji. Komisijā lielākās debates raisījās par diviem būtiskiem jautājumiem – par maksimālo zemes  platību, kas var piederēt vienai fiziskai un juridiskai personai, kā arī Saeimas deputāta Jāņa Dombravas priekšlikumu noteikt ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegādei to Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem, kuri saņem lielākus tiešos maksājumus kā Latvijas lauksaimnieki.

.

Lai arī ir būtiski izvērtēt visus riskus, Latvijas lauksaimnieku organizācijas – ZSA un LLKA – konceptuāli atbalsta J.Dombravas iesniegto priekšlikumu, jo tā pieņemšana dotu laiku precīzāk izstrādāt likumprojektu pavadošos MK noteikumus.

.

ZSA priekšsēdētāja vietniece M.Dzelzkalēja: „Kā zināms, moratorijs lauksaimniecības zemes iegādei beigsies jau pēc nepilna mēneša, bet Saeimā šobrīd vēl norit darbs pie likumprojekta 2.lasījumā. Ierobežojumu pieņemšana ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri saņem lielākus tiešmaksājumus, dotu mums laiku pilnvērtīgi sagatavot nacionālo likumdošanu, nepakļaujot lauksaimniecības zemi aktīvai spekulantu interesei periodā pēc 1.maija.  Mūsuprāt, Latvijas valstij nav jābaidās aktīvāk aizstāvēt savu pilsoņu intereses, arī atrodoties ES. Protams, ir jāizvērtē visi riski un ieguvumi, taču šobrīd mēs saredzam, ka esošajā situācijā tas varētu būt risinājums.”

.

Jau iepriekš gan Tautsaimniecības komisijas izveidotajā likumprojekta darba grupā, gan komisijas sanāksmēs spraigas debates raisījuši priekšlikumi noteikt maksimālo īpašumā esošo lauksaimniecības zemes apjomu fiziskām un juridiskām personām, kā arī ar tām saistītajām personām. Deputāti šodien vienojās uz 2.lasījumu virzīt ierobežojumu apmēru – 2000 ha. ZSA un LLKA norāda, ka Saeimas deputāti nav pietiekami izvērtējuši tautsaimniecības zaudējumus un riskus, noraidot Zemkopības ministrijas piedāvāto ierobežojumu – 3000 ha.

.

LLKA izpilddirektore Evija Gunika: „Jau šobrīd Latvijā ir vismaz 22 lauksaimniecības uzņēmumi, kuru īpašumā ir zeme vairāk nekā 2000 ha platībā. Ja likumprojekts turpinās virzīties šādā redakcijā, būtiski tiks ierobežota to turpmākā pastāvēšana, apdraudot daudzus simtus darba ņēmējus, un attiecīgi lauku ģimeņu potenciālo iztiku. Tieši lauksaimniecības uzņēmējdarbība ir tā, kas nodrošina reģionālo attīstību un lauku apdzīvotību, tādēļ mums nav saprotami deputātu centieni to bremzēt.”

Jau šobrīd ir 22 uzņēmumi, kuriem ir vairāk nekā 2000  nebūs risinājumi izņēmumi, esošā darbība.

.

ZSA un LLKA turpinās aktīvi sekot līdzi likumprojekta ‘”Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” virzībai Saeimā, un aicina deputātus apzināties tā nozīmi Latvijas lauksaimniecības attīstībā.