Lauksaimnieki pieprasīs atbalstu zemes iegādes kritērijiem

Lai mudinātu valdības pārstāvjus apstiprināt zemes iegādes kritērijus lauksaimniecības zemei, otrdien, 21.janvārī plkst. 11:00 lauksaimnieki pulcēsies protesta akcijā pie Ministru Kabineta ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 36.

Šīs nedēļas sākumā Ministru Kabineta (MK) darba kārtībā netika iekļauts jautājums par lauksaimniekiem kritiski svarīgajiem grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kuri paredz noteikt vairākus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegādei. Līdz ar gaidāmajām izmaiņām valdībā, lauksaimnieku organizācijas ir pārliecinātas, ka otrdiena, 21.janvāris, ir pēdējais brīdis, lai likuma grozījumi tiktu atbalstīti un tālāk virzīti izskatīšanai Saeimā. Ņemot vērā iepriekšējo vilcināšanos un bažas par zemes uzpircēju ietekmi lēmuma pieņemšanā, lauksaimnieki no biedrībām Zemnieku saeima, Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācijas, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Statūtsabiedrību asociācija, Latvijas Jauno Zemnieku klubs un Latvijas Zemnieku federācija pirms valdības sēdes pieprasīs valdības atbalstu zemes iegādes kritērijiem.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece Ilze Aizsilniece: „Diemžēl šī ilgā vilcināšanās ar lēmuma pieņemšanu liek mums izdarīt secinājumus, ka paredzētie kritēriji ir ļoti nevēlami ietekmīgiem uzņēmumu grupējumiem. Zeme ir viens no nedaudzajiem mūsu resursiem, kuru nedrīkstam pakļaut spekulatīviem darījumiem. Aicinām savus biedrus nestāvēt malā un paust savu attieksmi šajā svarīgajā jautājumā otrdien pie Ministru Kabineta!”

Biedrības Zemnieku saeima valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja: „Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” ir bijis ļoti ilgstošs process rast risinājumu, kas sakārtotu likumdošanu tā, lai resurss nonāk tiem, kas var un vēlas ražot lauksaimniecisko produkciju, tādējādi veicinot mūsu valsts ekonomiku.”

Biedrības Latvijas Zemnieku federācija valdes priekšsēdētāja Agita Hauka: „Lauksaimniecības zeme ir Latvijas lauku apdzīvotības un ekonomiskās izaugsmes pamatu pamats. Zemei ir jābūt pieejamai lauksaimnieku ģimenēm, kuras ražo lauksaimniecisko produkciju, veicina nodarbinātību un nodrošina Latvijas tirgu ar pārtiku.”

Grozījumos likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” ir iekļauti kritēriji, kuri tiktu piemēroti lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei, lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu tam paredzētajam nolūkam – lauksaimnieciskajai ražošanai, nevis investīciju darījumiem. Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir izstrādājušas kritērijus, kuri turpmāk tiks piemēroti LIZ pirkšanas darījumiem. Piemēram, lauksaimnieciskās zināšanas vai darba pieredze, obligāta zemes izmantošana lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, nosacījumi jaunajiem lauksaimniekiem. Likumprojekts neliegs lauku īpašumu iegādi arī pilsētniekiem.