Lauksaimniekiem daļēji kompensēs pavasara plūdu dēļ radītos zaudējumus

16. jūlijā valdība atbalstīja finanšu līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai, lai lauksaimniekiem kompensētu 50 procentus no zaudējumiem, kas saistīti ar sēklas un pārsēšanas izmaksām. Tāpat piešķirti papildu finanšu līdzekļi izdevumiem par avārijas situācijas un to seku novēršanas darbiem meliorācijas sistēmās.

Finansējums 35 540 latu apmērā paredzēts, lai Lauku atbalsta dienests lauksaimniecības produktu ražotājiem daļēji kompensētu zaudējumus par 2013. gada pavasara palos un plūdos bojā gājušo ziemāju sējumu pārsēšanu. Savukārt 64 000 latu paredzēti VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) valsts meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju avārijas situācijas un to seku novēršanas darbiem.

Zemkopības ministrija ir saņēmusi SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” veiktā apsekojuma aktus par Lubānas, Madonas, Rēzeknes, Jēkabpils, Salas, Rugāju, Līvānu, Ilūkstes un Daugavpils novadu saimniecībām, kurās pavasara palos un plūdos ir cietuši ziemāju sējumi. Pavisam kopā 45 saimniecībās ir cietuši 690,10 ha ziemāju sējumu.

Valsts meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju darbībā šī gada pavasara plūdi ir izraisījuši avārijas situācijas, kuru seku likvidēšanai 2013. gadā piešķirtais valsts finansējums meliorācijas sistēmu uzturēšanai nav pietiekams. Papildu finansējuma piešķiršana ZMNĪ ir paredzēta šādu avārijas situācijas un to seku novēršanas izdevumu segšanai.

Plašāka informācija par MK rīkojuma projektuPar finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” pieejama MK mājas lapā: saite

Avots: ZM