Lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 3,1 miljonu latu vērtībā Zemes iegādes programmā

VAS „Lauku attīstības fonds” (LAF) pieņēmis lēmumus par aizdevumu piešķiršanu 86 zemnieku saimniecībām lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai par kopējo summu 3,1 miljonu latu.

Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi un pamatā aizdevumiem piesakās nelielās saimniecības – atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai – tās ir mikro saimniecības.

Aizdevumu sadalījums pēc reģioniem: Zemgale – 34, Kurzeme – 27, Vidzeme – 13, Latgale – 6, Rīgas reģions – 6. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 2573 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1214 latu par hektāru. No 86 apstiprinātajiem aizdevumiem 58 aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 40 000 latiem, savukārt pieprasītākās aizdevuma summas ir no 20 000 līdz 40 000 latiem.

Atgādinām, ka aizdevumi piešķirti, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izstrādātajiem un valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.