Zemnieku saeima lauksaimniekiem rīko konferenci par piesārņojumu

Biedrība „Zemnieku saeima” 2009. gada 20. februārī rīko konferenci „Normatīvo aktu skaidrojums piesārņojuma jautājumos lauksaimniekiem”.

Konferences mērķis ir iepazīstināt ar projekta „Normatīvo aktu skaidrojums piesārņojuma jautājumos lauksaimniekiem” rezultātiem – aprēķina metodiku dabas resursu nodokļa C kategorijas piesārņojuma aprēķināšanai un informatīvo materiālu lauksaimniekiem „Kas jāzina lauksaimniekam par piesārņojuma kategorijām”. Tāpat konferences ietvaros tiks pārrunāta prakse piesārņojumu regulējošo normatīvo aktu ieviešanā un lauksaimnieku prāt nepieciešamās izmaiņas. Notiks diskusija par tālāko rīcību administratīvā sloga mazināšanai lauksaimniecībā. Konferencē piedalīsies atbildīgo institūciju amatpersonas un lauksaimnieki.

Projekta koordinators Ingmārs Sniedze: „Neskatoties uz to, ka gadiem ilgi piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskā darbība, regulē normatīvie akti, daudziem zemniekiem trūkst informācijas par pildāmo dokumentāciju, kādas atskaites jāiesniedz, kādā apmērā, un vai vispār jāmaksā dabas resursu nodoklis. Vairums no lopkopības saimniecībām pieder pie t.s. C kategorijas piesārņotājiem.”

Konference notiks Rīgā, Republikas laukumā 2, 23.stāva zālē, sākums pulksten 10.00.

Projektu „Normatīvo aktu skaidrojums piesārņojuma jautājumos lauksaimniekiem” finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Projekta ietvaros dažādos Latvijas reģionos ir notikuši septiņi semināri, kuros zemnieki informēti par piesārņojuma jautājumu risināšanu lauku saimniecībās.