Lauksaimnieku organizācijas aicina valdību saglabāt nodokļu atvieglojumus lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija un biedrība „Zemnieku saeima” aicina valdību atbalstīt Zemkopības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu „Par nodokļu atvieglojumu pilnveidošanu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un pārtikas produkcijas ražotājiem”. Lauksaimnieki norāda, ka ziņojumā paredzētās nodokļu atlaides nepieciešamas sektora turpmākajai attīstībai, kā arī legālas darbības stimulēšanai. Diemžēl par nodokļu nozari atbildīgā Finanšu ministrija ir noraidījusi esošo nodokļu atvieglojumu lauksaimniecībai saglabāšanu.

Zemkopības ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā, kurš iesniegts izskatīšanai valdībā, ir iekļauta norma, kas paredz turpināt saglabāt lauksaimniekiem, kas reģistrēti kā Iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksātāji, normu, ka ar iedzīvotāja ienākuma nodokli netiek aplikti tie ienākumi, kas izmaksāti kā valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Finanšu ministrija noraida šo priekšlikumu, norādot, ka šī norma radīs papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Tajā pašā laikā, pēc Finanšu ministrijas datiem, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie valsts budžeta ieņēmumi no lauksaimniecības nozares nodokļu maksātājiem 2013.gada pirmajā pusgadā ir pieauguši vairāk kā divas reizes – attiecīgi par 11 miljoniem latu un šāda tendence saglabājas jau vairākus gadus – arī 2012.gadā bija vērojams būtisks nodokļu ieņēmumu pieaugums nozarē, pārsniedzot 2011.gada rādītājus par 47.2%. Kā norāda biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja, šie skaitļi uzrāda neapšaubāmu tendenci, ka esošie atvieglojumi efektīvi strādā, lai samazinātos „pelēkā zona” lauksaimniecības uzņēmējdarbībā.

LLKA izpilddirektore Evija Gunika norāda, ka arī turpmāk jāsaglabā samazināta akcīzes likme dabasgāzei, kuru izmanto par kurināmo pārtikas produkcijas ražošanā. E.Gunika: „Tādā veidā tiktu veicināta uzņēmumu konkurētspēja un neveidotos sadārdzinājums pie jau tā pieaugošā izejvielu cenu kāpuma. Ietekme uz budžetu ir niecīga, bet ieguvums patērētājam –liels.”

Tāpat informatīvajā ziņojumā ir iekļauts priekšlikums par t.s. bezakcīzes degvielas piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem no 2014.gada 2.pusgada, kas paredz piemērot minimālo akcīzes nodokļa likmi lauksaimniekiem piešķiramajai dīzeļdegvielai, kā arī paredz iespēju noteikt diferencētus limitus dažādu nozaru saimniecībām. Pie šī priekšlikuma lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas sāka strādāt jau pavasarī pēc tikšanās ar finanšu ministru, kur sarunas laikā tika pārrunāta iespējamā bezakcīzes degvielas piešķiršanas kārtības maiņa, kas nodrošinātu iespēju diferencēt pieejamo litru daudzumu uz ha, ņemot vērā saimniecības nodarbošanos.

LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Ilze Aizsilniece: „Neapstiprinot Zemkopības ministrijas piedāvājumu, vislielākie zaudētāji būs tieši piena lopkopības sektorā strādājošās saimniecības, jo pašreiz tās ir spiestas lielu daļu degvielas iegādāties ar pilnu akcīzes nodokļa likmi. Piena lopkopība ir 365 darba dienas gadā!”

Lauksaimnieku organizācijas ir neizpratnē, jo kamēr vietējiem uzņēmējiem netiek saglabāti esošie nodokļu atvieglojumi, valdība ar nodokļu atvieglojumiem dāsni nodrošina ārzemniekus. Tā jūlijā valdība apstiprinājusi Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumu fiskālo un ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību un to efektivitāti, kur, cita starpā, norādīts, ka „lai veicinātu ārvalstu investīciju piesaisti, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, ar uzņēmumu ienākuma nodokli netiek apliktas nerezidentiem (kapitālsabiedrībām) izmaksātās dividendes un no nerezidentiem saņemtās dividendes… ar uzņēmumu ienākuma nodokli netiek aplikts ienākums, kas gūts no akciju atsavināšanas, izņemot gadījumu, kad kapitālsabiedrība, kuras akciju atsavināšana notikusi, ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju. Savukārt, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ar uzņēmumu ienākuma nodokli netiks aplikti nerezidentiem veiktie procentu maksājumi un maksājumi par intelektuālā īpašuma izmantošanu.”