Lauksaimnieku organizācijas aicinās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu lauku infrastruktūras sakārtošanu neuzvelt tikai uz lauksaimniecības „pleciem”

Pirmdien, 17.septembrī, lauksaimnieku organizāciju – Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) un Zemnieku saeimas (ZSA) pārstāvji tiksies ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu. Tikšanās mērķis ir pārrunāt tādu lauksaimniekiem aktuālu jautājumu kā finansējums lauku ceļiem jaunajā ES līdzekļu plānošanas periodā no 2014.gada – 2020.gadam, kā arī ministra skatījumu par Latviju kā Zaļāko valsti pasaulē un bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.

Lauksaimniekus neapmierina pašreizējā NAP versijā piedāvātais ceļu infrastruktūras modelis, kurā VARAM piedāvā KF un ERAF fondu līdzekļus novirzīt ceļu infrastruktūras sakārtošanai starp 9 nacionālās nozīmes centriem un 21 reģiona nozīmes centru, savukārt lauku teritoriju ceļu finansējumu piesaistīt no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Šī fonda  galvenie mērķi ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju, sakopt vidi, atbalstīt lauku novadu pārvaldību, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti laukos, un tikai pastarpināti ir saistīts ar ceļu infrastruktūru.

LLKA valdes priekšsēdētājs I.Jansons: „Mēs vēlamies ministram atgādināt, ka bez sakārtotiem ceļiem laukos nav iespējama ne nodarbinātība, ne aktīva dzīve. Tādēļ tieši šobrīd, kad kā zināms norit aktīvs darbs pie Eiropas Savienības fondu līdzekļu plānošana nākamajam periodam, ceļu sakārtošanai reģionos ir jābūt vienai no valdības galvenajām prioritātēm.”

Pagājušajā mēnesī sabiedriskajai apspriešanai tika nodots Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam, kurā ekonomiskā izrāviena vadmotīvs ir: Latvija 2020.gadā – zaļākā valsts pasaulē. Lauksaimnieku organizācijas atbalsta minēto vadmotīvu, tomēr lauksaimniekus dara uzmanīgus ministra nostāja, ka viens no lielākajiem vides piesārņotājiem ir industriālā lauksaimniecība, un Latvijas nākotne ir nišas produkti un bioloģiskā lauksaimniecība.

Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņs uzsver, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji vairakkārt lūguši ieviest objektīvu vides monitoringu, lai noteiktu piesārņojuma cēloņus. „Šobrīd lauksaimnieki videi saudzīgās tehnoloģijās ir investējuši milzu līdzekļus. ES regulu prasības un valsts dienestu aktīvais darbs nemaz nepieļauj lauksaimnieku nevērīgu attieksmi pret vidi, tomēr lauksaimnieki turpina saņemt pārmetumus kā galvenie vides „gandētāji”. Vēlamies aicināt ministru pašu iepazīties ar tehnoloģijām, ko lauksaimnieki ievieš saimniekojot pirms pārmest ražotājiem. Lauksaimnieki vēlas ražot arī pēc 10 un 20 gadiem, nevērīga attieksme pret vidi būtu šaušana sev pašiem kājā”.

ZSA un LLKA vēlas uzsvērt, ka Latvijā viens no nozīmīgākajiem resursiem – zeme – aizaug, neradot pievienoto vērtību. Cilvēki pamet attālākos reģionus tādēļ, ka nespēj nodrošināt savas ģimenes. Lauksaimnieki uzskata, ka valsts attīstības uzstādījumam jābūt vērstam uz dzīves kvalitātes izlīdzināšanu visā Latvijas teritorijā.

Lauksaimnieku organizācijas ir vienisprātis, ka ir jāatbalsta netradicionāli lauksaimniecības novirzieni, tomēr jāņem vērā, ka Latvijā šobrīd tieši industriālā lauksaimniecība ir sasniegusi zināmu attīstības līmeni un kļuvusi par nozīmīgi tautsaimniecības ienākumu avotu. Lauksaimnieki arī noraida ministra bažas par vides piesārņojumu, jo mūsdienu tehnoloģijas vides piesārņojuma risku spēj gandrīz pilnībā novērst.

Tikšanās notiks plkst. 13:00 Vides un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25.

Papildu informācija:
Evija Gunika
Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu Asociācijas
Izpilddirektore
Tālr. 6 7027546
E-pasts: evija.gunika@llka.lv
Ilze Meržvinska
Zemnieku Saeimas biroja vadītāja
Tālr.: 6 7027044
E-pasts: ilze.merzvinska@zemniekusaeima.lv