Lauksaimnieku organizācijas: lai atceltu esošos nodokļu atvieglojumus, mums ir vajadzīgi jauni priekšlikumi!

Šodien, 10. septembrī Ministru kabineta sēdē tika skatīts jautājums par grozījumiem  likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un likumā „Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Finanšu ministrijas izstrādātie grozījumi tika apstiprināti un paredzēs, ka no 2017.gada mainīsies nodokļu atvieglojumi Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Šobrīd valdība nav izstrādājusi jaunās izmaiņas, kas varētu sekot 2017.gadā un Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas – Zemnieku saeima (ZSA), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) nepieļaus esošo atvieglojumu atcelšanu, ja netiks sniegti jauni priekšlikumi.

Zemnieku saeimas (ZSA) valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Attiecībā pret kopējo valsts budžetu, nodokļu atvieglojumi Eiropas Savienības un valsts atbalstam lauksaimniekiem ir nebūtiski, bet lauksaimniekiem tie ir ļoti svarīgi, jo pašreiz un arī turpmāk Latvijas zemnieki saņems mazākos Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājumus. Ja valdība pēc 3 gadiem, 2017.gadā vēlas atcelt esošo atvieglojumu sistēmu, tad mēs jau tagad vēlamies redzēt jaunos priekšlikumus. Nevaram pieļaut to, ka kādā brīdī paliek tukšums – vecie nodokļu atvieglojumi ir beigušies, bet jaunie vēl nav izstrādāti vai nav sākuši darboties. Valdībai ir jānāk ar jauniem priekšlikumiem un tikai tad var atcelt esošos!”

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: „Neizprotam valdības nostāju šajā jautājumā un tās attieksmi pret vieniem no lielākajiem tautsaimniecības nozares spēlētājiem- lauksaimniekiem. Ja valdība vēl nezina, ka mūsu lauksaimnieki jau tā uz pārējo ES dalībvalstu fona saņem vismazākos atbalsta maksājumus, tad lauksaimniekiem būs jātiekas ar valdības vadītāju un jāskaidro mūsu nostāja.”

Informācijai: patlaban Eiropas Savienības tiešo maksājumu vidējais līmenis, attiecinot uz 2009.gada atbalsttiesīgo platību Latvijā ir 95 EUR/ha jeb 34% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Savukārt 2013.gada 8.februārī Eiropas Savienības līderu panāktā vienošanās paredz, ka Latvijas lauksaimniekiem līdz 2020.gadam tiešo maksājumu līmenis pakāpeniski sasniegs aptuveni 80% no ES vidējā maksājuma līmeņa. Līdz ar to Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāji pašreiz saņem un arī turpinās saņemt mazākos Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājumus.

Papildu informācija:

Līva Liepniece

ZSA sabiedriskās attiecības

liva@zemniekusaeima.lv,

+371 29237221