Lauksaimnieku organizācijas tiekas ar Labklājības ministri un Valsts darba inspekcijas direktoru

Šodien, 21.augustā, Zemnieku saeimas (ZSA) un Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) vadība tikās ar Labklājības ministri Ilzi Viņķeli un Valsts darba inspekcijas (VDI) direktoru Rolandu Lūsi, un pārrunāja iespējamos risinājumus darba drošības uzlabošanā lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī iespējas sadarbībai Latvijas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Uz tikšanos amatpersonas aicināja lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas pēc VDI paziņojuma par tematisko pārbaužu uzsākšanu lauksaimniecības uzņēmumos, par ko sašutuši bija zemnieki.

ZSA valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Krievārs sarunā ar amatpersonām uzsvēra, ka pašlaik lauksaimniekiem, īpaši graudkopībā, ir  ļoti saspringts laiks un šis VDI paziņojums ir radījis papildus satraukumu un pilnīgu neizpratni par VDI darba mērķiem. Pašlaik notiek ļoti intensīvs darbs un pastiprinātas pārbaudes no valsts iestāžu puses šobrīd tiek uztvertas ar negatīvu noskaņojumu.  Tādēļ lauksaimnieku organizācijas vēlējušās klātienē ar amatpersonām pārrunāt sadarbības iespējas darba drošības jautājumu risināšanā.

„Mēs, kā darba devēji, šādas pārbaudes atbalstām, bet tās būtu jāveic pirms aktīvā ražas novākšanas laika – jūnija beigās, jūlija sākumā. Tas dotu iespēju uzņēmumam novērst nepilnības darba drošībā un novērst nelaimes gadījumu risku. Valsts iestādēm būtu jāsaprot, ka neviens darba devējs laukos nav ieinteresēts neievērot darba drošības prasības un nereti nelaimes gadījumu izraisa nevis prasību neievērošana, bet nejaušības. Un no tā neviens nav pasargāts. Turpmāk kopā ar Valsts darba inspekciju esam gatavi pirms sezonas uzsākšanas rīkot seminārus lauksaimniekiem, lai kooperatīvu biedri savās saimniecībās savlaicīgi sagatavotos sezonai”, pēc sarunas saka LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons

Sarunas dalībnieki atzina, ka pašreizējā darba drošības kontroles sistēma ir pārāk birokrātiska, nereti tiek izpildīta tikai „uz papīra”, bet praktiski nedarbojas. Lauksaimnieku organizāciju pārstāvji aicināja VDI sadarboties ar nozares speciālistiem un tuvākajā laikā kopīgi izstrādāt darba drošības prasību pilnveidošanas risinājumus, kā arī vienojās ar VDI par turpmāko sadarbību kopīgu informatīvo pasākumu rīkošanā pirms sezonas darbu uzsākšanas, lai novērstu nelaimes gadījumus aktīvās sezonas laikā.

Pārrunājot situāciju Latvijas lauksaimniecības uzņēmumos organizāciju vadītāji Labklājības ministrei vēlreiz pauda savu nostāju par rosinātajiem „mobilitātes pabalstiem” un uzsvēra  kopīgi ir jārod risinājumi, kā nodrošināt kvalitatīvu dzīvi un nodarbinātību ārpus pilsētām, izmantojot pašlaik valstī tik ierobežotos resursus.  Lauksaimnieku organizācijas norādīja ministrei, ka pašreizējā sociālo pabalstu sistēma neveicina iedzīvotāju vēlmi strādāt algotu darbu, maksāt nodokļus un samazināt sociālā budžeta izdevumus, pabalsts saņēmēji, faktiski, nevēlas atgriezties darba tirgū un strādāt. Pēc sarunas Labklājības ministre  un lauksaimnieku organizācijas vienojās, ka turpinās sadarbību risinot Latvijas lauku iedzīvotāju labklājības un nodarbinātības jautājumus, jo lauksaimniecība un mežsaimniecība ir lauku iedzīvotāju pamatienākumu avots.

Pēc sarunas ar labklājības ministri, ZSA valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Krievārs stāsta: „Latvijas laukos pašlaik vēl dzīvo cilvēki, kuriem ir gan piemājas saimniecības, gan lieli, ražojoši uzņēmumi. Taču, lai viņi nelemtu pamest laukus, valstij ir jādomā par infrastruktūru – novadu ceļiem, pa kuriem cilvēkiem pārvietoties, ražotājiem ievest izejvielu un izvest produkciju, un pakalpojumu sniedzējiem nokļūt pie iedzīvotājiem. Ja lauksaimniecība un mežsaimniecība ir vienas no lielākajām ražojošajām nozarēm laukos, tad ceļi ir svarīgākais nosacījums, lai šīs nozares neizzustu, bet attīstītos un stiprinātu konkurētspēju. Pozitīvi, ka Labklājības ministrija saprot nozares nozīmīgumu lauku iedzīvotāju ikdienā un tas veicinās arī mūsu turpmāko sadarbību.”

Papildu informācija:

Ilze Meržvinska

Zemnieku Saeimas biroja vadītāja

Tālr.: 6 7027044

E-pasts: ilze.merzvinska@zemniekusaeima.lv