Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos

[size=x-small][color=009900]AKTUĀLI [/color][/size] Lauku atbalsta dienests izsludina (LAD) atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 9.jūnija – 9. jūlijam Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem (EZF).

 • “Lauku saimniecību modernizācija”. Pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 milj. LVL.
 • LAD

  Summa, LVL

  Austrumlatgales RLP

  2 710 855

  Dienvidkurzemes RLP

  1 536 960

  Dienvidlatgales RLP

  2 357 919

  Lielrīgas RLP

  755 934

  Viduslatvijas RLP

  1 053 568

  Zemgales RLP

  1 547 313

  Ziemeļaustrumu RLP

  918 630

  Ziemeļkurzemes RLP

  1 006 351

  Ziemeļvidzemes RLP

  1 458 213

 • “Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību sasaistītu darbību dažādošanu)”. Pieejamais publiskais finansējums ir 11,9 milj. LVL.
 • “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Pieejamais publiskais finansējums ir 9,3 milj. LVL.
 • “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”. Pieejamais publiskais finansējums ir 3,6 milj. LVL.
 • “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”. Pieejamais publiskais finansējums ir 4,8 milj. LVL.
 • Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv.