Lauku attīstības fonda piedāvājums

VAS “Lauku attīstības fonds” (LAF) kopš 1997.gada nodrošina kredītu garantiju piešķiršanu kredītiestāžu (Banku) piešķirtiem kredītiem lauku uzņēmējiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un pārstrādātājiem, ja tiem nav pietiekošs nodrošinājums kredīta saņemšanai.
Garantiju piešķiršana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”.
Maksimālais garantijas termiņš ir 10 gadi.
LAF Kredītu garantiju saistības uz 01.08.2013 – spēkā esošas 743 kredītu garantijas par  kopējo summu LVL 27 574 860 apmērā.
Maksimālās noteiktās saistības, kuras LAF  var uzņemties 2013.gadā ir LVL 44 milj.
Šobrīd LAF nodrošina:

  • kredītu garantiju piešķiršanu – kredītiestāžu piešķirtiem kredītiem lauku uzņēmējiem, ja tiem nav pietiekama kredīta nodrošinājuma,
  • Kredītu fonda aizdevumu piešķiršanu atbalsta pretendentiem –ar kredītiestāžu starpniecību,
  • aizdevumu piešķiršanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei –ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” starpniecību.

LAF pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji):

  • lauku uzņēmēji, pamatā zemnieku saimniecības vai SIA, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu.

Detalizētāka informācija pielikumā!