Lauku saimniecību modernizācijas 9.kārtas rezultāti

Piedāvājam iepazīties ar LAP pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija” 9.kārtas (01.03.2011.-31.03.2011.) rezultātiem, LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu griezumā. Informācija apkopota uz 2011.gada 1.aprīli.

Reģionālā lauksaimniecības pārvalde (RLP) Projektu skaits Attiecināmās  izmaksas Publiskais finansējums Pieejamais publiskais finansējums Pieteikts % no pieejamā publiskā finansējuma
01 – Austrumlatgales 121 7 805 576,05 4 100 455,67 5 755 465 71,2
02 – Dienvidkurzemes 290 30 389 238,05 16 072 132,98 5 996 867 268,0
03 – Dienvidlatgales 221 14 411 599,82 7 786 331,00 5 653 410 137,7
04  – Lielrīgas 135 25 475 854,42 12 980 028,66 2 306 110 562,9
05 – Viduslatvijas 179 20 441 546,86 11 854 299,46 3 924 359 302,1
06 – Zemgales 210 36 304 970,98 15 929 090,24 2 817 388 565,4
07 – Ziemeļaustrumu 104 12 300 806,10 7 377 387,26 3 684 990 200,2
08 – Ziemeļkurzemes 240 30 443 589,10 16 370 599,88 5 815 927 281,5
09 – Ziemeļvidzemes 250 20 590 053,25 11 383 612,99 5 191 687 219,3
KOPĀ RLP 1750 198 163 234,63 103 853 938,14 41 146 203 252,4
LPKS 14 1 900 784,77 787 028,92 10 000 000 7,9
KOPĀ 1764 200 064 019,40 104 640 967,06 51 146 203 204,6

Kā redzams, pieejamā finansējuma pārsniegums ir 8 no 9 LAD pārvaldēm.