Lauku sēta Daugavpilī!

8.jūnijā no plkst.10:00-15:00 Daugavpilī, Daugavpils pilsētas svētku laikā – Mana pils Daugavpils, Dubrovina parkā notiks informatīvās kampaņas “KLP – Lauki ienāk pilsētā” pasākums, kurā ar degustācijām, Latvijai raksturīgiem mājlopiem un mājputniem, ar lauksaimniecības nozaru dižošanos, kā arī ar spēlēm un konkursiem visām paaudzēm tiks popularizēta lauksaimniecības nozare, tās produkti, pakalpojumi un izglītība.

Ar informatīvās kampaņas palīdzību tiek popularizēta lauksaimniecības loma un neatsveramā nozīme visas sabiedrības labā, tajā skaitā, bērniem un jauniešiem tiek veidota izpratne par lauksaimniecības produktu daudzveidību un plašo produktu klāstu, ko ikviens lieto ikdienā, bet neaizdomājas, ka visa pirmsākums ir lauku sēta, saimniecība un lauku vide!

Kopējā lauksaimniecības politika – KLP – ir būtisks instruments, kas attiecas uz ikvienu Eiropas Savienības (ES) lauksaimnieku un uz ikvienu pārtikas produktu patērētāju – tātad uz ikvienu iedzīvotāju. KLP mērķis ir nodrošināt ES pašapgādi ar pārtiku par pieņemamām cenām, veicināt Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un izveidot vienotu lauku attīstības politiku.

Projekta pasākumu ietvaros radīsim sabiedrības interesi par dzīvi un darbu laukos, zemkopības un lauku attīstības iespējām, to dažādību, tradicionālu un netradicionālu saimniekošanu un efektīvu resursu izmantošanu.

Uz tikšanos Daugavpilī!

Papildu informācija:

Ilvita Švāne, LLU Mūžizglītības centrs,

tālr.: 29128598,

e-pasts: ilvita.svane@llu.lv