Leonardo da Vinci prakses projekts ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem”

Leonardo da Vinci prakses projekta ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem” nr. 2012-1-LV1-LEO02-03443 ietvaros 6 Zemnieku saeimas biedri papildināja profesionālās zināšanas un personīgo izaugsmi gūstot pieredzi starptautiskajā praksē 3 valstīs – Itālijā, Portugālē un Lielbritānijā. Prakses ietvaros bija iespējams izzināt īsās pārtikas shēmas organizēšanas principus – kā nogādāt pārtiku gala patērētājām, samazinot realizācijas posmus, t.i. pārdot svaigu produkciju, vai ar pievienoto vērtību un realizācijas vietas tuvu pārtikas produktu ražošanas vietām, kas nodrošina arī pārtikas kvalitāti.


Saistīti raksti