Līdz 10.novembrim aicinām pieteikties ziemāju sējumu apdrošināšanai!

Apdrošināšanas piedāvājumā ietilpst – pārziemošanas riski, lietusgāzes, vētra un krusa! Saimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas polišu iegādei 50% apmērā, maksimāli 25 Ls/ha.

Sējumu apdrošināšanai var pieteikties divreiz gadā.

Pirmajā pieteikšanas periodā – rudenī, no 15. oktobra līdz 10. novembrim, kad izvēlas sējumus apdrošināt pret pārziemošanas risku, krusu, vētru, spēcīgām lietusgāzēm. Apdrošināšana būs spēkā no pieteikuma parakstīšanas brīža līdz pat ražas novākšanai.

Otrajā pieteikšanas periodā  – pavasarī, kad sējumus apdrošināt var tikai pret krusu, vētru un spēcīgām lietusgāzēm. Apdrošināšana būs spēkā no pieteikuma parakstīšanas brīža līdz pat ražas novākšanai.

Turpinoties sadarbībai, apdrošināšanas aizsardzība darbosies nepārtraukti.

Sadarbības partneris Vereinigte Hagel – tas ir savstarpējas apdrošināšanas uzņēmums ar 180 gadu darba un zaudējumu novērtēšanas pieredzi. Kompetents un ātrs zaudējumu regulējums!

http://www.vereinigte-hagel.net/fakten_und_zahlen.html?&L=7

1. Apdrošināšanas produkti:

Secufarm®1 – krusa

Secufarm®2 – krusa, vētra, lietusgāzes, arī vētras un lietusgāžu izraisīta veldre

Secufarm®4 – krusa, vētra, lietusgāzes, pārziemošana – nelabvēlīgu ziemas apstākļu izraisīti bojājumi.

2. Izveidota profesionāla ekspertu komanda pa visu Latviju, kas var ātri ierasties un novērtēt laikapstākļu radītos bojājumus

3. Augstākā atlīdzības robeža ir 95% no apdrošināšanas summas. (Izņēmums – kartupeļi, kuru gadījumā augstākā atlīdzības robeža ir 85%)

4. Atkarībā no saimnieka ieguldītajiem līdzekļiem plānotajai ražai, varam piemeklēt atbilsošāko un izdevīgāko piedāvājumu.

Detalizētāka informācija:

Vita Boja (Zemgale, Latvija)
LPKS LATRAPS

Sējumu apdrošināšanas projektu vadītāja

Tālr.: +371 63025898

Mob.t.: +371 26160545

Fax.: +371 63025908
vita@latraps.comlatvija@vereinigtehagel.lv

www.latraps.lv

www.vereinigte-hagel.net

PĀRSTĀVJI REĢIONOS:

Zemgale Zane Liepiņa (Zemgale, Latgale)
LPKS LATRAPS

(Aizkraukle / Jēkabpils)

Mob.t.: +371 22006055

zane@latraps.lv

Latgale Jānis Zutis

LPKS LATRAPS

Mob.t.:+371 26348283

janis.zutis@latraps.lv

Skaidrīte Grudule
LPKS Barkavas arodi

Mob.t.:+371 22048728

debesis77@inbox.lv

Kurzeme Marta Erdmane
LPKS LATRAPS

Mob.t.: +371 28399406

saldus@latraps.lv

Inese Sirsniņa
LPKS LATRAPS

Mob.t.: +371 20277420

jaunpagasts@latraps.lv

Andra Bēča
LPKS Durbes grauds

Mob.t.: +371 29420944

durbesgrauds@durbe.lv

Vidzeme Zinta Jansone
LPKS Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība

Mob.t.: +371 29299583

zinta.jansone@vaks.lv

SĒJUMU APDROŠINĀŠANA_oktobris