Līdz 30.novembrim var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

Līdz 30.decembrim lauksaimnieki Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs var pieteikties atbalstam apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai 50% apmērā.

Līdz 30.novembrim LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs lauksaimnieki var pieteikties kredītprocentu daļējai dzēšanai, kas nomaksāti laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim.

Pēc vienošanās ar lauksaimnieku organizācijām, Ministru kabinets 13.novembrī apstiprināja grozījumus esošajos noteikumos un palielināja lauksaimniekiem kompensējamo kredītprocentu likmi līdz 4%. Saskaņā ar grozījumiem, atbalsts apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 40 000 latu.

Tāpat arī iepriekšminētā laika posmā nomaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai var pieteikties lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi, kuri nodarbojas gaļas un gaļas produktu ražošanu, pārstrādi un konservēšanu, augļu un dārzeņu pārstrādi un konservēšanu, piena produktu ražošanu, graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošanu un konditorejas un miltu izstrādājumu ražošanu, iesniedzot iesniegumu LAD līdz 2012.gada 30.novembrim.

Detalizētāka informācija atrodama šeit: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267499&mode=mk&date=2012-11-13

Pieteikumus atbalstam var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī centrālajā aparātā Rīgā.

Iesnieguma veidlapa tuvākajā laikā būs atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv

Iesniedzamie dokumenti: Iesnieguma veidlapa, bankas izziņa, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija, darījumu apliecinošā dokumenta kopija, pēc situācijas vēl citi.