Līdz 5.jūlijam jāiesniedz iesniegums dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai

Lai turpmāk lauksaimnieki saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, sākot no 7.jūnija līdz 5.jūlijam Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz iesniegums dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa varēs saņemt tie lauksaimnieki, kuri veic saimniecisko darbību, ir reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un, par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi saņem vienoto platību maksājumu. Šogad pirmo reizi atbrīvojumu no akcīzes nodokļa varēs saņemt arī par meža vai purva zemes apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes.

Papildu nosacījumi turpmāk būs jāizpilda pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apsaimniekotājiem – jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalstam tiesīgo hektāru.

Iesnieguma veidlapa dīzeļdegvielas piešķiršanai, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, ir atrodama LAD mājas lapas sadaļā “Akcīzes degviela“. Savukārt elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji iesniegumu var aizpildīt arī elektroniski. Šajā sistēmā varēs sekot līdz jau iepirktajam un vēl atlikušajam degvielas daudzumam.

LAD atgādina, ka līdz 2010.gada 30.jūnijam spēkā ir līdzšinējā akcīzes nodokļa atmaksas sistēma. Tā paredz šī gada pirmajā pusgadā atmaksāt ne vairāk kā 50 litrus dīzeļdegvielas par katru apstiprināto zemes hektāru, kuru var saņemt līdz 15.jūlijam iesniedzot iesniegumu VID.