Lielāko ražojošo lauksaimnieku organizāciju biedrību «Zemnieku Saeima» nākamos divus gadus turpinās vadīt līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Šodien, 8.martā, Ķekavas novadā, Baložu kultūras namā notika ikgadējais biedrības „Zemnieku saeima” kongress, kurā ievēlēja jaunu vadību. „Zemnieku saeimas“ kongress ik gadu ir atskaites punkts, kurā lauksaimnieki izvērtē paveiktos darbus nozares attīstībā un nosaka nākamā gada prioritātes. Šogad kongresā notika Zemnieku saeimas priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, kas, saskaņā ar organizācijas statūtiem, notiek reizi divos gados.

„Zemnieku saeimas” valdes priekšsēdētāja amatā jau trešo reizi tika ievēlēts Juris Lazdiņš. To šodien vienbalsīgi nolēma Zemnieku Saeimas kongresa dalībnieki. Kongresā tika ievēlēta jauna valde – tajā divus gadus darbosies lauksaimnieki no visiem reģioniem – lauku attīstību pārstāvēs Maira Dzelzkalēja (Viduslatvija), lopkopību pārstāvēs Juris Cīrulis (Zemgale) un Ieva Alpa Eizenberga (Vidzeme), graudkopību pārstāvēs Artūrs Akmens (Latgale), Arnis Burmistris (Zemgale), gaļas lopkopību pārstāvēs Kaspars Sūniņš (Kurzeme) un augkopību pārstāvēs Mareks Bērziņš (Vidzeme) un Aivars Trons (Latgale).

J. Lazdiņš: „Gadu gaitā „Zemnieku saeima” ir kļuvusi par spēcīgu organizāciju, kas spēj „vienā valodā” runāt ar augstākajām amatpersonām un valsts pārvaldi. Tas uzliek lielu atbildību un apzināmies, ka šis un nākamais gads būs smaga darba un lielu, atbildīgu lēmumu laiks, plānojot un ieviešot jaunā plānošanas perioda likumdošanu Latvijā, kas uzliek lielu atbildību arī uz jauno valdi. Šīs vēlēšanas pierādīja, ka mums organizācijā ir nopietni jādomā arī par pēctecību un jau no šīs dienas jāsāk sagatavot tie lauksaimnieki, kas pēc 2 gadiem varētu vadīt organizāciju.”

Līdz šim Zemnieku saeimas valdē augkopību pārstāvēja Aivars Trons (Latgale), Valdis Možvillo un Mareks Bērziņš (Vidzeme), lopkopību pārstāvēja Toms Knope (Zemgale), Ilze Aizsilniece un Uldis Krievārs (Viduslatvija), gaļas lopkopību pārstāvēja Kaspars Sūniņš (Kurzeme), bet lauku attīstību pārstāvēja Maira Dzelzkalēja (Viduslatvija).

Par biedrību „Zemnieku saeima”

Biedrība „Zemnieku saeima“ (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir gandrīz 900 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm, kuri apsaimnieko vairāk kā 500 tūkst. ha.

Biedru sadalījums reģionos: 42% biedri pārstāv Zemgali, 23% Vidzemi, 22% Kurzemi, un 13% Latgali. Biedru sadalījums pēc apgrozījuma: 3% ir biedrības, 44% apgrozījums ir līdz 35 000 LVL, 21% apgrozījums ir 35 000-100 000 LVL, 20% apgrozījums ir 100 000 – 250 000 LVL, un 12% apgrozījums ir virs 250 000 LVL. Biedri savās saimniecībās nodarbina vairāk kā 4000 darbiniekus.

Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir trešā nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.