LOSP un ZSA aicina nekustamā īpašuma papildlikmi neapstrādātai lauksaimniecības zemei palielināt līdz 3,5%

Šodien, 9.jūnijā, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā tiks izskatīts likumprojekts „Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””, kura ietvaros Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) un Zemnieku Saeima (ZSA) rosinās nekustamā īpašuma nodokļa pamatlikmei (1,5 procenti) paredzēt papildu likmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,5 procentu apmērā, kas kopā sastādītu 5 procenti. LOSP un ZSA neatbalsta Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumu izslēgt augstākminēto likuma normu no likumprojekta „Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””.

Mairita Blūma, LOSP valdes locekle: “Nav saprotams Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājums atteikties no paaugstinātās nodokļa likmes neapstrādātai lauksaimniecības zemei, jo pašvaldībām tas būtu tikai ieguvums un papildus līdzekļi budžetā. Diskusijās ar dažādu pašvaldību deputātiem nonācu pie secinājuma, ka pašvaldības nav par šī nodokļa atcelšanu. Vienīgā baža pašvaldībām ir par administrēšanas mehānismu, lai tas neradītu papildus slogu pašvaldībai, fiziski braucot un apsekojot laukus. Tās pašvaldības, kas ir iepazinušās ar iespējamo administrēšanas mehānismu, kur galvenās administrēšanas funkcijas tiek veiktas no LAD puses uzskata, ka tas nodokļa administrēšanā neradīs papildus slogu. Tādēļ nodokļa papildu likmes ieviešana ir atbalstāma.”

Esošās normas ieviešana veicinās lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, kā arī sniegs papildus ienākumus pašvaldību budžetā.

LOSP un ZSA aicina normu papildināt ar kritēriju, ka nodoklis netiek piemērots platībai, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

„Jau pagājušajā gadā, diskutējot par NIN, Zemnieku Saeima aicināja noteikt neapstrādātai zemei 3% likmi, zeme ir resurss un šajā ekonomiskajā situācijā Latvijai būtu maksimāli jāapstrādā zeme, taču šobrīd uz maksājumiem tiek pieteikti nepilni 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Paaugstinātā nodokļa likme veicinās zemes izmantošanu. Pašvaldībām jāizrāda vēl lielāka iniciatīva un vēlme līdzdarboties savu teritoriju attīstībā, tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti lauku reģionos un valstī kopumā”, skaidri pauž ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Biedrība – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) – ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 49 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 10 500 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

Biedrība “Zemnieku Saeima” ir spēcīgākā tirgus orientēto lauksaimnieku organizācija, kas apvieno dažāda lieluma saimniecības no visām nozarēm un visiem Latvijas rajoniem, galvenokārt ģimenes saimniecības.