LPKS "Latraps" plāno pārsniegt 200 milj/euro apgrozījumu

Ceturtdien, 9.maijā „Latraps” birojā Elejā Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīva sabiedrība „Latraps” kopā ar Zemkopības ministri Laimdotu Straujumu, Lauku Atbalsta dienesta direktori Annu Vītolu Helvigu un lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām atskatījās uz 13 gados paveikto un akcentēja kooperatīvu nozīmi Latvijas tautsaimniecībā.

Atklājot svinīgo pasākumu, „Latraps” kolektīvu un ģenerāldirektoru Edgaru Ružu sveica un atzinīgus vārdus izteica Zemkopības ministre, Lauku atbalsta dienesta direktore un nevalstiskās organizācijas – „Zemnieku saeima” un „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” kopīgi atzīstot, ka „Latraps” ir viens no spilgtākajiem veiksmes stāstiem Latvijā. Pasākuma laikā E.Ruža detalizēti atskatījās uz 13 gados paveikto – veiksmēm, pārbaudījumiem un neizsīkstošu darbu dienu no dienas.

„Latraps” tika dibināts 2000.gadā, apvienojoties 12 lauksaimniekiem ar pamatkapitālu 3000 LVL un vēlmi pašiem kļūt par sava darba noteicējiem. Patlaban kooperatīvs apvieno 670 zemniekus visā Latvijā. Saimniecību apstrādājamās platības ir no 20 līdz 6000 hektāru. Pirmajā saimniecības gadā uz Eiropu tika eksportēti pirmie kviešu un rapšu kuģi uz Dāniju un Somiju, pārsniedzot 10 000 t un nākamajā gadā „Latraps” ieguva konkursa „Sējējs- 2002” balvu. Ar smaidu E.Ruža atzina, ka diemžēl pirmo un pagaidām pēdējo reizi ir iegūta šī balva. Turpmākajos gados tika celtas kaltes, graudu torņi, biroja ēka, papildinātas darbinieku rindas un pilnveidota nozares attīstība – izveidojot rezerves daļu veikalu, servisu, utt. Zīmīgi, ka kooperatīvam pievienojās sekotāji – citi kooperatīvi, jo 2006.gadā tika dibināta jauna struktūrvienība LPKS „Barkavas Arodi”. Ar katru gadu pieauga biedru skaits un „Latraps” paplašinājās arī citās Latvijas pilsētās. 2008.gadā kooperatīvs izveidoja konkursu „Zelta Rapsis”, kas veiksmīgi norit jau 5.gadu. Aktīvi iesaistās biedru atbalstīšanā gan finansiāli, gan morāli. “Latraps” palīdz saviem biedriem, risinot problēmjautājumus ar bankām. “Esam palīdzējuši daudzām saimniecībām, kuras banka jau lika uz ūtrupi. Esam palīdzējuši nomaksāt parādus un atsperties, ko nekad nedarītu neviens komercuzņēmējs,” sacīja Ruža. Uzņēmuma finanšu gads ilgst no 1.jūlija līdz 30. jūnijam un ģenerāldirektors atzina, ka šogad tiek plānots 200 milj Euro liels apgrozījums.

Ģenerāldirektors vairākkārt uzsvēra: „Kāpēc kooperatīvs?” un atbildes ir pavisam vienkāršas:

1)      Kooperatīvs ir stabils partneris, kas nevar tikt pārdots;

2)      Katrs klients ir īpašnieks un ir tiesīgs iesaistīties uzņēmuma darbības kontrolē un attīstībā;

3)      Lielākie ieguvēji ir mazās un vidējās saimniecības;

4)      Nav iespējams „shēmot” – visas finansiālās darbības ir atklātas un dalībnieku interesēm atbilstošas, utt.

Iezīmējot nākotnes vīziju, uzņēmuma vadītāja atbilde bija īsa un kodolīga: 2020.gadā Latvijā 6 milj/t augkopības produkcijas. Jautājot, kas ir „Latraps” veiksmes atslēga, E.Ruža samulsa un aicināja uzdot nākamo jautājumu, kaut gan klātesošajiem veiksmes atslēgas atbilde bija skaidra – tā ir neatlaidība, uzņēmība un darbs.

Zemnieku saeima vēl ražīgus turpmākos gadus, darba mīlestību un veiksmi!

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma pasniedz ZM apbalvojumu “Latraps” ģenerāldirektoram Edgaram Ružam! Letas foto.