Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts „Normatīvo aktu skaidrojums piesārņojuma jautājumos lauksaimniekiem”

Projekta darbības laiks: 09.2008– 12.2008

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img46e536f89b1da.jpg[/img]

Projekta mērķis – veicināt ar piesārņojuma radīšanu un piesārņojuma kategorijām saistītās vides likumdošanas ieviešanu un ievērošanu Latvijas lauku saimniecībās, kā arī saimniecības radītā piesārņojuma apmēra noteikšanu un dabas resursa nodokļa nomaksu.

Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds – LVL 9735.