M.Bērziņš: “Aizbrauciet uz Somāliju un sapratīsiet, ka Latvijas laukos tiešām ir ļoti labi!”

Par viņu varētu teikt – īsts lauksaimnieks, savas zemes patriots un kalnā kāpējs, kurš, mērķtiecīgi ejot, panāk savu! No bērnu kājas ar lauksaimniecību uz Tu, daudznozaru saimniecības „Lojas” īpašnieks un Zemnieku saeimas valdes loceklis no Vidzemes. Viņš – Mareks Bērziņš.

Jautājums, kuru uzdodu visiem ZSA valdes locekļiem. Iedomājaties, ka Jūs esat žurnālists, veidojat rakstu par lauksaimniecību Latvijā un dodaties intervēt ZSA valdes locekli un lauksaimnieku Mareku Bērziņu. Ko Jūs viņam vispirms jautātu?

Vai esat apmierināts ar dzīvi laukos?

Un atbilde ir…?

Jā, pat ļoti. Pie mums pat dažreiz cirks iebrauc un kino arī rāda.

Pastāstiet par savu saimniecību Mazsalacā! Ar ko Jūs nodarbojaties?

Saimniecība dibināta 1997. gadā. 2005. gadā, kad tēvs priekšlaicīgi pensionējās, izmantojot ES Lauku attīstības plāna atbalsta programmu, saimniecību pārņēmu no sava tēva. Saimniecības galvenās darbības nozares ir graudaugu un zālāju sēklaudzēšana, gaļas liellopu audzēšana, lauku tūrisms, mežsaimniecība un salmu granulu ražošana. Kopā apstrādājam 600 ha lauksaimniecības zemes.

Kā Jūs nonācāt līdz lauksaimniecībai?

Saskarsme ar lauksaimniecību man bija jau no bērnu kājas, jo, ja abi vecāki ir profesionāli lauksaimnieki, izvairīties no lauku darbiem bija gandrīz neiespējami. Lauku darbos pagāja bērnība un pēc vidusskolas, kad bija jāizvēlas profesija, izvēlējos studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē Tehniskajā fakultātē, jo vēlējos kļūt par inženieri. Studiju laikā mācību prakses gan Latvijā, gan ārzemēs bija cieši saistītas ar lauksaimniecību. Pēc studijām gadu nostrādāju vecāku saimniecībā mehanizatora amatā, tad sekoja paaugstinājums – kļuvu par saimniecības pārvaldnieku un vēl pēc četriem gadiem kļuvu par zemnieku saimniecības īpašnieku.

Kādi šobrīd ir Latvijas lauki un kādus Jūs tos gribētu redzēt pēc 20 gadiem?

Līdzīgi kā galvaspilsēta Rīga nekad nebūs gatava, arī Latvijas laukos ir ļoti daudz darba! Šobrīd, diemžēl vai par prieku, lielākā daļa iedzīvotāju laukos nodarbojas ar lauksaimniecību un mežizstrādi, praktiski neko nepārstrādājot. Pēc 20 gadiem gribētu redzēt eksportspējīgas ražotnes, kuras izaudzēto arī pārstrādātu. Gribētu redzēt no pilsētām un ārzemēm atgriežamies jaunatni ar jaunām idejām un uzņēmību!

Jūsuprāt, kādi būtu Zemnieku saeimas svarīgākie darbi, lai to sasniegtu? Kas ir tas, ko mēs varam izdarīt lietas labā?

Mēģināt vienot zemniekus. Nav pieņemama situācija, ka zemnieki tiek dalīti lielajos un mazajos, Latgales un Zemgales lauksaimniekos, bioloģiskajos un konvenciālajos, utt. Lai arī mums katram ir savas problēmas, lielajās lietās problēmas mums visiem ir vienas un tās pašas! Manuprāt, tas arī ir Zemnieku saeimas svarīgākais darbs!

TV3 skatītājiem Jūs esat ļoti labi zināms kā zemnieks Mareks Bērziņš – „Mūsdienu Latvijas garšas” žūrijas loceklis. Pastāstiet par šo projektu!

„Mūsdienu Latvijas garša” (MLG) pēc savas būtības ir unikāls projekts. Pēdējo 20 gadu laikā pirmo reizi vienkopus ir mēģināts reklamēt Latvijas produktus, iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar Latvijas galda kultūru, Latvijas pavāriem un viņu augsto meistarību. Es MLG negribētu saukt par šovu, bet par izglītojošu raidījumu. Pieļauju domu, ka daļu ēdienu mājās pagatavot varētu būt diezgan grūti, tomēr ir vērtīgi uzzināt, ka sarežģītus, pasaules līmeņa ēdienus pilnībā ir iespējams pagatavot, izmantojot Latvijas produktus. Prieks, ka Latvijas zemnieki ir absolūti konkurētspējīgi pasaules tirgū, jo izaudzētais ir ļoti augstas kvalitātes.

Augusts – koku lapas sāk krāsoties un uz laukiem novāc jauno ražu. Viss rit gredzenveida kompozīcijā, bet noteikti mēs varam mainīt laika ritējuma kvalitāti! Ko Jūs novēlētu ZSA biedriem, lai, laikam ritot, darba, dzīves un cilvēku pozitīvo emociju kvalitāte tikai augtu?

Aizbrauciet uz Somāliju un sapratīsiet, ka Latvijas laukos tiešām ir ļoti labi! Un noteikti izmantojiet laiku pareizi, jo, kā reiz teica Jānis Rainis: „Daba mums dod par velti tikai laiku: viss cits mums jāiegūst ar pūlēm.
Laiks – lētākais, tomēr dārgākais, jo caur to mēs dabūjam visu.”