Mainīti nosacījumi kredītgarantiju saņemšanai pārtikas pārstrādātājiem un akvakultūras produkcijas apstrādātājiem

6.augustā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtībā. Tie paredz pārtikas pārstrādes uzņēmumiem palielināt maksimālo garantijas apmēru un iespēju kredītgarantijas saņemt arī zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumiem.

Līdz šim pārtikas pārstrādes uzņēmumiem maksimālais kredīta garantijas apmērs bija 40% no kredītiestādes izsniegtā kredīta vai galvojuma summas vienā projektā. Veiktie grozījumi valdības noteikumos „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība” pārtikas pārstrādātājiem ļauj saņemt līdz 60% no kredītiestādes izsniegtā kredīta vai galvojuma summas investīciju pasākumiem.

Savukārt zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumiem līdz grozījumu veikšanai nebija nekādu iespēju saņemt kredītgarantijas ne Lauku attīstības fondā, ne Latvijas Garantiju aģentūrā. Pēc grozījumu stāšanās spēkā arī zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumi varēs saņemt kredītgarantijas.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Avots: ZM