Maira Dzelzkalēja: COPA/COGECA pozīcija par KLP ir Latvijas lauksaimnieku organizāciju nozīmīgs panākums Briselē

Vakar, 16.februārī Briselē notika Cogeca Prezidija sanāksme, kurā lauksaimnieku organizācijas panāca Baltijas valstīm nozīmīgu rezultātu, kas pēc ilgstošas cīņas, beidzot paredzēs izmaiņas dokumenta, Komisijas likumdošanas priekšlikumos par KLP nākotni pēc 2013.gada, 9.punktā, kurš nosaka tiešo maksājumu pārdali. Dokumenta 9.punktā tika panākts papildinājums, ka Eiropas Komisija (EK) virzās pareizajā virzienā attiecībā uz tiešo maksājumu pārdali, taču tās priekšlikums nozīmēs, ka maksājumu līmenis joprojām lielai daļai dalībvalstu būs ievērojami zemāks par Eiropas Savienības (ES) vidējo līmeni, īpaši Baltijas valstīs.

Pēc atkārtotām diskusijām un Baltijas valstu argumentācijas Cogeca Prezidija sanāksme vienbalsīgi apstiprināja šādu redakciju: “Komisija virzās pareizajā virzienā attiecībā uz tiešo maksājumu pārdali, taču tās priekšlikums nozīmēs, ka 2020.gadā vairākās dalībvalstīs hektāra maksājumu līmenis joprojām būs ievērojami zemāks par ES vidējo līmeni, īpaši Baltijas valstīs. Ir jānodrošina, ka pastāv godīga un vienlīdzīga attieksme pret visiem lauksaimniekiem, ņemot vērā atšķirības apstākļos”.

Šāds pozīcijas teksts noteikti ir Baltijas lauksaimnieku mazā uzvara savu interešu aizstāvībā.  Kā stāsta Maira Dzelzkaleja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece: ”Mēs bijām ļoti priecīgi un Baltijas komanda jutās gandarīta par to, ka kopā strādājot, arī ES lauksaimnieku jumtorganizācijā – COPA-COGECA, kurā ir apvienojušies visu Eiropas valstu lauksaimnieki ir iespējams  aizstāvēt mūsu – Baltijas lauksaimnieku -interesi. Gan Latvija, gan mūsu kaimiņvalstis atsauci uz COPAS pozīciju noteikti varēs plaši izmantot visos līmeņos, domāju, ka īpaši priecīgi par mūsu darbu būs visu triju valstu Zemkopības ministri”

No Latvijas sanāksmē piedalījās Zemnieku saeimas (ZSA) pārstāve Maira Dzelzkalēja ; LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone, kas pārstāv Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociāciju (LSA) un Latvijas Zemnieku federāciju (LZF);; Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.