Marta sākums Zemnieku saeimā

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img469738850c1ab.jpg[/img] Marts. Pirmais pavasara mēnesis. Pagaidām gan nekas par to neliecina.

Atgādinājums biedriem – šogad daudz ātrāk kā citiem gadiem notiek pieteikšanās nacionālajām subsīdijām, īpaši kredītprocentu daļējai dzēšanai un ciltsdarba atbalstam.

Pasākumi, kur šonedēļ Zemnieku saeimas pārstāvji pauž un aizstāv organizācijas viedokli:

  • Otrdien sarunas par likumprojektiem, kas saistīti ar Ciltsdarba valsts inspekcijas funkciju pārņemšanu.
  • Trešdien valdes un padomes sēde. Spriedīsim par gaidāmo kongresu, kā arī pāreju uz vienoto saimniecību maksājumu un tiešiem maksājumiem 2009 / 2010.gada sezonā.
  • Trešdien arī sarunas par Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam infrastruktūras atbalsta pasākumu.
  • Trešdien arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības zinātnes konsultatīvās padomes sēde.
  • Ceturtdien izbraukums uz Gulbeni. Tur stāsītsim par agropolitiskajiem jaunumiem Gulbenes rajona lauksaimnieku apvienībai gada kopsapulce.
  • Piektdien dalība Latvijas aitu audzētāju asociācijas kopsapulcē stāsīsim par jaunāko ZSA darbā.

No trešdienas līdz sestdienai Leonardo da Vinci inovāciju pārneses programmas projekta “Promotion and Marketing of Local and Regional Produts” (ProudFarmer) partneru tikšanās.

Pārējā laikā atzinumu sniegšana un darbs projektu ieviešanā.