Mazāk labvēlīgo apvidu maksājumi

Visi tie, kas gaidījuši, ir sagaidījuši. LAD izmaksā mazāk labvēlīgo apvidu maksājumus par 2007.gadu.

Atgādinājumam, mazāk labvēlīgo apvidu maksājumu apmēri:
1. kategorija – 23, 19 Ls/ha;
2. kategorija – 32,33 Ls/ha;
3. kategorija – 44,54 Ls/ha.