Mednieku, zemnieku un mežinieku tikšanās Talsu novadā

Autors: Ilgvars Zihmanis
biedrības “Medniekiem.lv” valdes loceklis

Kā zināms, pašlaik tiek apspriesti grozījumi Medību likumā, un viena no „sāpīgākajām” cilājamajām tēmām ir medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībai. Tāpēc šā gada 21. martā Talsu novada Lībagu apkārtnē notika tikšanās, tā teikt, lauka apstākļos, lai praksē iepazītos ar zaudējumiem, ko medījamie dzīvnieki nodara lauksaimniekiem, un apspriestu šīs problēmas iespējamos risinājumus. Pasākumā piedalījās gan VMD, Zemkopības ministrijas, AS „Latvijas valsts meži”, Latvijas Mednieku savienības un Zemnieku saeimas pārstāvji, gan atsevišķu vietējo zemnieku saimniecību īpašnieki.

Tikšanās laikā tika apsekoti trīs ziemas rapšu sējumi, kas pieder zemniekam J.Sproģim. Visos trijos sējumos tika konstatēti postījumi, ko nodarījuši staltbrieži. Vienā no laukiem tika atrastas arī svaigas dzīvnieku pēdas.

J.Sproģis, pats būdams mednieks ar medību tiesībām attiecīgajos īpašumos, regulāri apsekojis laukus un ar šāvieniem vai citiem trokšņiem atbaidījis dzīvniekus. Sējumu aizsardzībai gar vienu lauku daļēji novilkts arī 1,5 m augsts „elektriskā gana” žogs. J.Sproģis veicis arī dzīvnieku apmedīšanu, kas gan nav bijusi pārāk sekmīga, jo nomedīti tikai apmēram 45% no pieļaujamā limita. Šāda nepilnīga apmedīšana vilkusies jau vairākus gadus. Vienā no apsekotajiem laukiem medības notikušas nebija, jo šai teritorijā nebija sakārtotas medību nomas tiesības. Šis lauks arī bija nopostīts visvairāk.

Tikšanās dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka apkārtnē tiešām ir salīdzinoši liels staltbriežu blīvums, un tas rada zaudējumus zemniekiem. Taču komunikācija gan starp zemniekiem un mednieku kolektīviem, gan arī starp pašiem mednieku kolektīviem ir vāja. Kamēr vieni šai apkārtnē medī aktīvi un nomedī lielāko daļu no VMD noteiktā pieļaujamā staltbriežu nomedīšanas limita, citi šo limitu nomedīt nevēlas vai vienkārši nespēj.

Problēmas risināšanai klātesošie izteica sekojošus priekšlikumus:

  • Pārskatīt MK noteikumus, kas nosaka kārtību atlīdzības aprēķināšanai par savvaļas dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
  • Staltbriežu medību sezonu sākt agrāk – no 15. jūlija.
  • Attiecīgajā teritorijā nomedījamo dzīvnieku limita apspriešanā iesaistīt arī vietējos zemniekus.
  • Sagatavot un iestrādāt MK noteikumos prasības, kādiem jābūt medību tiesību nomas līgumu punktiem, lai VMD tiktu atvieglota šo līgumu interpretācija un izskatīšana.

[youtube_embed id=”http://www.youtube.com/watch?v=4UMo_KXBfhY&feature=player_embedded”]