Meliorācijas likuma grozījumi ļaus pašvaldībām aktīvi iesaistīties nozīmīgu koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijā

30. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izskatīja grozījumus Meliorācijas likumā. Tos Zemkopības ministrija sagatavoja, lai risinātu problēmsituācijas tajās Latvijas administratīvajās teritorijās, kurās noteiktai administratīvajai teritorijai nozīmīgas koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas nosacījumi netiek ievēroti. Šādās situācijās iniciatīvu varēs uzņemties vietējās pašvaldības. Līdz ar to likumprojektā uzsvars likts uz jauna meliorācijas sistēmas statusa veida – pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma – ieviešanu. Likumprojekts paredz jaunā meliorācijas sistēmas statusa veida noteikšanu koplietošanas meliorācijas sistēmām atstāt pašu pašvaldību pārziņā.

Šie grozījumi pavērs iespēju apzinīgākajām pašvaldībām ekspluatēt un uzturēt arī tādas meliorācijas sistēmas, kas nav pašvaldības īpašumā, bet to normāla funkcionēšana ir nozīmīga attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Zemkopības ministrijas ieskatā grozījumi ir nozīmīgi, jo ļaus pašvaldībām aktīvi iesaistīties aktuālas problēmas risināšanā, nevis būt pasīvām situācijas vērotājām.

Grozījumi paredz, ka pašvaldībai, nosakot koplietošanas meliorācijas sistēmai pašvaldības nozīmes statusu, būs jāpieņem attiecīgi saistošie noteikumi. Tāpat grozījumi ļaus pašvaldībām izdod saistošos noteikumus, nosakot uzturēšanas un ekspluatācijas prasības viena īpašnieka meliorācijas sistēmu īpašniekiem.

Likumprojekts nosaka tiesības amatpersonām meliorācijas sistēmu inventarizēšanas nolūkā tām piekļūt neatkarīgi no sistēmu piederības.

Avots: Zemkopības ministrija