Mēslošanas plānus jāiesniedz līdz 15.05.2015

Atgādinām, ka mēslošanas plāna kopsavilkumu par kārtējā gada ražai audzētajiem kultūraugiem jāiesniedz VAAD līdz 15.05.2015.

Mēslošanas plānu sagatavošanai iesakām izmantot CropManager–programmu augkopības ražošanas plānošanai.

Strādājot tiešsaistēhttp://enagro.eu/lvJūs varat:

  • veidot lauku vēsturi, (sākot lietot programmu ir iespēja ielādēt Excel failu no www.lad.gov.lv (EPS));
  • izstrādāt mēslošanas plānu katram laukam;
  • izdrukāt mēslošanas plāna kopsavilkumu, iesniegšanai VAAD.

Programmai ir daudzpapildus funkciju:

  • izstrādātaugu aizsardzības plānukatram laukam;
  • izdrukāt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzskaites žurnālu;
  • plānot veicamos darbus augkopības ražošanai;
  • reģistrēt veiktos darbus programmas mobilajā versijā;
  • veikt bruto peļņas aprēķinu.

 

Tiešsaistes programmu var sākt lietot bez maksas. Samaksa jāveic, lai veiktu sagatavoto plānu izdrukas.

ZSA biedriem atlaide izdrukām 50%.Vairāk informācijas www.zemniekusaeima.lv

Praktisku jautājumu risināšanai saistībā ar CropManager programmas darbību kā arī  ja Jums nepieciešama palīdzība mēslošanas plāna izstrādē sazināties: inga@zemniekusaeima.lv, mobilais tālrunis: 29282312