Metodiskais materiāls par pārskata par pavadzīmju numuru izlietojumu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību

Zināšanai – Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais metodiskais materiāls par pārskata par pavadzīmju numuru izlietojumu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

Kā zināms, par pavadzīmju numuru izlietojumu, jāgatavo ikmēneša pāskati (pat ja neviena no izņemtajām pavadzīmēm faktiski nav izmantota).
Pielikumā Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais skaidrojošais palīgmateriāls, kā to pareizi sagatavot. Var noderēt, lai izvairītos no liekām problēmām kontrolēs.

31072008_Metod_mater_pavadz.doc