Metodiskais materiāls – Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite

„Personīgo līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite”